• Outlandish og Shaka Loveless spiller for Gaza
    Flere firmaer har allerede booket Bands on the Move AKA Outlandish/Shaka Loveless til eksklusive koncerter den 8. december. De spiller for nødhjælp til Gaza. Skal din virksomhed også ha’ besøg?
  • Anerkend Palæstina
    Danmark skal blive nation nummer 135, der anerkender Palæstina som selvstændig stat med udgangspunkt i 1967-grænserne.

Mellemfolkeligt Samvirke bekæmper fattigdom ved at hjælpe verdens fattigste til selv at kæmpe for deres rettigheder og bryde de strukturer, der holder dem fast i sult og fattigdom.

Latest news

Mellemfolkeligt Samvirke


Fælledvej 12
2200 Kbh N.
Tlf.: 7731 0000
Fax: 7731 0101
E-mail: ms@ms.dk