2018 var året hvor…..

  • Vi startede implementeringen af vores nye 5-årige strategi ”Fællesskaber for en bæredygtig og retfærdig verden”
  • Ca. 650.000 fattige og marginaliserede fik adgang til forbedrede offentlige serviceydelser i MS’ partnerskabslande: Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Uganda, Tanzania, Kenya, Bangladesh og Nigeria
  • Vi startede implementeringen af vores Danida-støttede Strategiske Partnerskabsprogram (SPA) med bl.a. Nigeria som nyt samarbejdsland og et nyt humanitært program  
  • Der blev etableret en ny Global Platform i Uganda
  • Den danske regering, efter mange års politisk dialog, officielt støttede land-for-land rapportering. Dette vil sikre gennemsigtighed, og at internationale firmaer ikke kan overføre overskud fra et land til et andet og dermed undgå at betale skat.  
    MS, sammen med syv andre organisationer, bl.a. Dansk Flygtningehjælp og Amnesty, organiserede demonstrationen ”Angreb på fattige og flygtninge – ikke i vores navn”, som samlede over 15.000 mennesker i syv byer i Danmark i protest mod Finansloven
  • FN’s ungeudsending, Jayathma Wickramanayake, besøgte Tingbjerg og talte med de unge på MS’ lokaldemokrati-projekt
  • MS’ EU-finansierede projekt ”The Africa We Want” bidrog - gennem ungeinddragelse og politisk pres - til at det afrikanske charter for demokrati, valg og god regeringsførelse blev underskrevet af Zimbabwe, Gambia og Botswana

Forkvindens forord

 

MS' strategi består af tre cirkler

 

Vores arbejde i udviklingslande
 

Folk

At opbygge handlekraft hos mennesker, så de får styrken til at tage større ansvar for forandringer. Der er ingen institutionelle forandringer, som sker, uden at folk har organiseret sig og krævet deres ret – det er folk som skaber forandringerne. Vi opbygger marginaliserede menneskers, særligt unges, handlekraft ved at styrke deres organisering, deres evne til at danne nye alliancer og formulere bæredygtige alternativer, lave dokumentation og analyser samt lave kampagne-og oplysningsarbejde. Det er gennem disse fem ”hvordan” fra strategien, at unges handlekraft opbygges. At unge har fået opbygget handlekraft, dokumenterer vi bl.a. ved at tælle, hvor mange der laver kampagner, mobiliserer deres lokalsamfund eller træner andre efter at have deltaget i et kursus på de Globale Platforme. Derudover tæller vi, hvor mange kampagner unge har lavet. En anden vigtig dokumentation er konkrete forandringshistorier, der samtidig kan inspirere andre til at handle.
Forandring
 

Forandringer

Vi bidrager til forandringer indenfor politisk deltagelse; bæredygtig og retfærdig økonomi samt social sammenhængskraft. Her har vi særligt fokus på de institutionelle forandringer, som vi bidrager til – altså at institutioner som f.eks. regeringer, lokale myndigheder, skoler mm. handler anderledes. Dette måler vi bl.a. gennem Outcome Harvesting, hvor vi dokumenterer, hvilke institutioner/aktører, vi har haft indflydelse på. Forandringer er også f.eks. vedtagelse af ny og mere progressiv lovgivning, som vi dokumenterer gennem vores rapportering.
Organisering
 

Organisatoriske mål

For at kunne styrke bæredygtige organisationer og bevægelser vil MS opbygge vores kompetencer i forhold til at styrke organisering og globale netværk mellem unge. Vi vil have flere hænder, større mangfoldighed og mere engagement. Vi vil udvikle vores sociale økonomi og vores arbejde med læring, viden og dokumentation. Og vi vil skabe en bæredygtig og uafhængig økonomi ved at differentiere vores finansieringskilder. De organisatoriske mål dokumenterer vi bl.a. gennem data i forhold til antal frivillige.

Grafik

 

Eksempler på resultater, der viser sammenhæng mellem de tre cirkler

De fleste indsatser vil bidrage til flere cirkler samtidig, hvilket netop er den måde, vi tror på, at vi kan bidrage til varige forandringer. Vi har samlet nogle eksempler nedenfor, der viser sammenhængen mellem de tre cirkler. Men for at gøre det muligt at følge fremskridt på bestemte forandringsområder eller særlige tilgange, er de generelle afsnit opdelt på Folk, Forandringer og Organisatoriske mål med fokus på resultaterne indenfor de tre cirkler en ad gangen. Alle tre områder omhandler både det, vi laver i Danmark og ude i verden.

 

Den fulde beretning

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på MS' arbejde.