2019 var året hvor…..

 • Mellemfolkeligt Samvirke kunne fejre sit 75 års jubilæum  

 • Vi stod bag en to dage lang konference i Folketinget om finansiering af FNs Verdensmål i samarbejde med Human Act Foundation og Sustainable Development Solutions Network (SDSN)   

 • Vi udgav og lancerede denne rapport sammen med Restless Development 

 • Aktive Pensionskunder har fået vedtaget 12 forslag om ansvarlige investeringer i seks pensionskasser. Det betyder, at mange milliarder bliver investeret mere gennemsigtigt og med større hensyn til klima, menneskerettigheder og ansvarlig skattebetaling.

 • MS har sammen med andre NGOer presset på for at afsætte nye og ekstra midler til klimatilpasning i udviklingslandene. Det lykkedes at få afsat et (alt for lille) beløb til klimatilpasning i finansloven ud over dem almindelig udviklingsbistand.

 • Efter en årelang indsats gjorde den danske regering sig til en aktiv fortaler på EU's Rådsmøde i november for, at alle multinationale selskaber skal lave regnskaber land for land, så man kan se, om de fifler med skatten.

 • Vi fik 6.1 mio kr. til et ungeprojekt i Libanon

 • Vi afviklede en stor koncert for sammenhold og mod racisme på Rådhuspladsen med musik leveret af bl.a. Savage Rose, Isam B og Kira Skov     

 • Vi lancerede vores ulighedsrapport med et bud på, hvordan Danmark kan efterleve løftet om at reducere uligheden herhjemme

 • I Nepal har vi undervist unge i organisering, kampagne, lederskab og i kunsten at holde lokalregeringen til ansvar. Blandt resultaterne er, at unge-gruppen i Bardiya distriktet er lykkedes med at få lokalrådet til at stille lokaler til rådighed, hvor de kan etablere deres eget Youth Hub (ungehus).   

 • I Kenya har vi i en årrække støttet borgene i at kræve deres ret over for de lokale myndigheder i kystbyen Kilifi. Blandt resultaterne er, at lokalregeringen tildelte 16 mio. Kenya Shilling til de projekter inden for vand, uddannelse og landbrug, som borgerne havde som højeste prioritet.

 • Globalhagen Kitchen åbnede op for langbords fællesspisninger med ”family style” dining hver onsdag og fredag aften og blev præmieret med det økologiske spisemærke Guld.  

 

 • Vores fundraisingteam sikrede en flot økonomisk vækst i vores privat-sektor fundraising. Det blev til en vækst på 8,5% i indtægter på generelle midler, sammenlignet med en vækst i 2018 på 4%.

 • Vi fik 580.000 reaktioner, kommentarer og delinger på vores Facebook-opslag. Det er en stigning på 53% i forhold til 2018. Vi er den danske NGO med allerflest interaktioner - på trods af, at vi er den sjettestørste danske NGO på Facebook

 • Vi nåede ud til 51.000 danskere om dagen i gennemsnit. Det er en stigning på 50% i forhold til 2018.

 • Café Mellemrummet oplevede et rekordår på frivilligsiden hvor i alt 245 personer udgjorde vagtplanen.

 • Der blev afholdt 246 events for omkring cirka 10.000 publikummer.

 • Globalhagen Hostel havde 19.881 overnattende gæster! Og som noget nyt gik processen i gang med at starte et hostel op platformen i Palæstina.

 • 400 frivillige arbejdede for MS på Roskilde Festival, som gjorde MS til Roskilde Festivals største frivilligpartner.  

 • De frivillige donerede i 2019 300.000 DKK til Global Platform i El Salvador, en masse unge blev trænet i rettigheder og kampagne.

 • I december 2019 blev dørene slået op for en ny frivilligcafé i Suschitoto, El Salvador med hjælp og inspiration fra det frivillige engagement i Cafe MellemRummet og Cafe MellemFolk.

 • Vores lokaler på Fælledvej blev benyttet af 146 forskellige organisationer og virksomheder, hvoraf en tredjedel var nye kunder.

 • Vi havde 8 praktikanter i langvarige praktikforløb i en social mentorshipordning i forbindelse med ”Københavns Kommunes projekt Flere skal med”

 • Mellemfolkeligt Samvirke flyttede ind i nye lokaler i hjertet af Århus. I Mejlgade 53 - der tidligere husede kulturcafeen Gyngen – driver vores frivillige nu en non-profit café, Cafè MellemFolk. Vores nye jyske hovedkvarter har fået navnet Globus – et passende navn til et sted med ambitioner om at være samlingspunkt for aktivisme med fokus på grøn omstilling samt politisk og globalt engagement i Århus.  

Forkvindens forord

 

MS i DK

Uddybning af et par af de vigtigste resultater fra arbejdet herhjemme.

 

MS i verden

Uddybning af et par af de vigtigste resultater fra arbejdet i syd.

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på MS' arbejde.