Feedback

Har du feedback, kommentarer eller en klage?

Vi bestræber os altid på at forbedre vores arbejde som organisation. Derfor hører vi gerne fra dig. Vi vender tilbage med et svar hurtigst muligt. Vi følger en politik om åbenhed og gennemsigtighed, også når det handler om feedback og klager.