MIT LØFTE TIL FLYGTNINGE

Når jeg underskriver Flygtningeløftet, betyder det, at jeg som politiker kæmper for

  • At flygtninge ikke udvises til risikofyldte og usikre lande.
  • At familier ikke splittes ad, men at vi i Danmark efterlever flygtninges ret til familieliv. 
  • At tilknytning til Danmark og familiære relationer vægtes i behandlingen af opholdstilladelser, som det tidligere er blevet.  
  • At flygtninge så hurtigt som muligt bliver en del af fællesskabet og bidrager med det, de kan.  
  • At der gøres op med, at vi sender mennesker med ressourcer på udrejsecentre på ubestemt tid samtidig med, at vi i Danmark mangler arbejdskraft.
  • At der ryddes op i de seneste års stramninger på flygtningeområdet, så der gøres op med symbolpolitik som smykkeloven og håndtryksceremonier.
  • At der reflekteres over den empati og medmenneskelighed, vi bredt i Danmark har udvist overfor ukrainske flygtninge, og at vi i forlængelse heraf sikrer en fair og lige behandling af alle flygtninge i Danmark. 
  • At Danmark igen bliver et foregangsland ved fælles løsninger i FN og EU, i stedet for udvikling af Rwandaplanen og modtagelse af et lavt antal kvoteflygtninge. 

Politikere, der har skrevet under på Flygtningeløftet