KONSULENT TIL STØTTE AF UDVIKLINGEN AF ANSØGNING TIL ANDEN RUNDE AF DANIDAS STRATEGISKE PARTNERSKABSAFTALE

Opgavens formål er at støtte udviklingen af en ansøgning af højeste kvalitet til anden runde af Danidas Strategiske Partnerskabsaftale ved at designe og facilitere workshops for programudvikling med Mellemfolkeligt Samvirkes ansatte og partnere og støtte Mellemfolkeligt Samvirkes ansatte i skriveprocessen.

Deadline: Udløbet 14. marts 2021