Billede
Medlemmer i Mellemfolkeligt Samvirke til demonstration.

Bliv medlem

I Mellemfolkeligt Samvirke kæmper vi for en retfærdig og bæredygtig verden uden fattigdom og undertrykkelse.


Choose amount
Your information
Payment
Choose monthly payment
115
200
275
Minimum amount is 25 DKK

I Mellemfolkeligt Samvirke kæmper vi for en retfærdig og bæredygtig verden uden fattigdom og undertrykkelse.

Vil du være med til at gøre en forskel? Vores arbejde for at sikre lige rettigheder og samarbejde på tværs af landegrænser kan kun lade sig gøre med støtte fra mennesker som dig.

Bliv en del af et stærkt fællesskab med tusindvis af støtter i Danmark. Meld dig ind i dag.

Bor du uden for Danmark? Meld dig ind her.

Med dit bidrag kæmper vi sammen for:

  1. Lige rettigheder. Vi kæmper for at fjerne barrierer, der holder minoriteter bagerst i køen i mange af livets forhold.
  2. Klima-retfærdighed. Verdens rigeste skal tage ansvar og hjælpe de fattigste med at overleve klimakrisen.
  3. Økonomisk lighed. Den rigeste 1 % ejer mere end de fattigste 50 % gør tilsammen. Vi kæmper mod ulighed globalt og i Danmark.

Sammen gør vi en forskel

Billede
Ikon for sundhed

Sundhed og uddannelse
I 2021 gav vi 3.392.849 personer bedre adgang til uddannelse, vand, social sikring og bedre økonomiske muligheder.

Billede
Vi organiserer os og handler sammen.

Undervisning
I 2021 modtog 6.342 unge undervisning i medborgerskab, aktivisme og lokaldemokrati på vores Globale Platforme.

Billede
Ikon, der forestiller en mikrofon.

Lokalt medborgerskab
I 2021 blev 2659 unge valgt til lokalråd, provinsråd eller parlamenter i udviklingslande.

Sådan kan du også støtte