Billede
Foto af medlemmer af medlemsforeningen

Rådet og bestyrelsen

Mellemfolkeligt Samvirke er en åben forening med både enkeltpersoner og organisationer som medlemmer. 

Mellemfolkeligt Samvirkes øverste myndighed er Rådet. Det består af både privatpersoner og organisationer, som er blevet valgt til Rådet af Mellemfolkeligt Samvirkes medlemmer. Der afholdes valg til Rådet hvert år, og alle medlemmer af Mellemfolkeligt Samvirke kan stille op. 

Medlemmerne af Rådet kan stille op til vores bestyrelse ved det årlige Rådsmøde. 

Rådet

Rådet er den øverste myndighed i Mellemfolkeligt Samvirke.

Er du medlem af Mellemfolkeligt Samvirke, kan du blive en del af Rådet og være med til at påvirke vores arbejde.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er med til at sætte retningen for Mellemfolkeligt Samvirke. 

Bestyrelsen består af individuelle og kollektive medlemmer af Mellemfolkeligt Samvirke samt en medarbejderrepræsentant. 

Kollektive medlemmer

Se oversigten over kollektive medlemmer.

Organisationer, skoler og andre institutioner kan blive kollektive medlemmer af Mellemfolkeligt Samvirke.