Billede
Aktion for Palæstina

Anerkend Palæstina

Danmark bør anerkende Palæstina som en ligeværdig diplomatisk part i det internationale samfund 

Dine informationer sendes til vores server via en krypteret sikker forbindelse. Læs vores privatlivspolitik og betingelser her.

Danmark bør anerkende Palæstina som en ligeværdig diplomatisk part i det internationale samfund 

Med den nye israelske regering, der betegnes som den mest højre-nationalistiske i israelsk historie, er palæstinensernes i forvejen begrænsede rettigheder under alvorligt pres. Og det bliver kun værre dag for dag, særligt fordi en rød linje nu er overskredet: Vestbredden annekteres. 

Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at den danske regering kræver annekteringen stoppet, samtidigt med at de bakker op om en to-statsløsning.

Det er på tide, Danmark sender et stærkt signal og anerkender Palæstina.

Hvorfor skal Danmark anerkende Palæstina?

Skiftende danske regeringer har i mere end 20 år officielt støttet etableringen af en sammenhængende og bæredygtig palæstinensisk stat som del af en tostatsløsning mellem Israel og palæstinenserne. Det har blandt andet resulteret i millioner af danske udviklingskroner, der er gået til opbygning af civilsamfund og institutioner. Det hele med sigte på Palæstinas fremtidige selvstændighed.

Stribevis af internationale institutioner som FN, IMF og Verdensbanken har alle dokumenteret, at Palæstina lever op til kriterierne for selvstændighed, ligesom 137 lande verden over har anerkendt Palæstina som selvstændig og suveræn stat.

Den konstante udvidelse af de ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden viser, at der er et akut behov for handling fra det internationale samfund for at sætte en stopper for straffriheden. Imens har årtiers forsøg på at videreføre de strandede politiske forhandlinger mellem parterne vist sig forgæves. Udsigten til en reel og bæredygtig tostatsløsning bliver mindre og mindre for hvert år.

En anerkendelse af Palæstina vil sende et stærkt politisk signal til parterne om, at en fredsaftale haster. Samtidig vil det styrke de i forvejen hårdt prøvede fredskræfter på begge sider. Kun en fred baseret på international lov og med respekt for menneskerettighederne kan være varig. Den over 50 år lange militære besættelse må høre op, og det er på tide, at vi i Danmark træder mere politisk i karakter i forhold til den israelsk-palæstinensiske konflikt.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor samler I underskrifter?

Vi ved, at underskrifter kan skabe forandring. Det er lykkedes før, og det kan lykkes igen! Med dem kan vi vise, at vi er mange, der står bag den palæstinensiske befolkning, og lægge et pres på de politikere, der reelt kan gøre en forskel. 

Næste skridt for denne indsamling er at overdrage underskrifterne til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Vi vil vise, at borgere i Danmark mener, at palæstinenserne har ret til selvstændighed.

Underskrifterne viser også, at der er et presserende behov for at tale imod annekteringen af Palæstina og angreb og drab på palæstinensiske civile. Derudover gør vi det sammen klart for den danske regering, at Danmark skal reagere på annekteringen på samme måde som når for eksempel Rusland annekterer andre staters territorium. I årtier har der været straffrihed på trods af alvorlige overtrædelser af internationale konventioner fra det israelske militær, politi og illegale bosættere. Nu har den israelske regering krydset en rød linje, og det er på tide at sige, at nok er nok.
 

Hvorfor siger I nu, at Palæstina annekteres?

Israels nye højrenationalistiske regering, med premierminister Netanyahu i spidsen, har nu taget det endelige skridt i annekteringen af Palæstina. I regeringsgrundlaget for den mest højreorienterede, ekstremistiske, religiøse og nationalistiske regeringen nogensinde i Israels historie står der: “Det jødiske folk har en eksklusiv og umistelig ret til alle dele af landet Israel. Regeringen vil fremme og udvikle bosættelsen af alle dele af Israels land - i Galilæa, Negev, Golan og Judæa og Samaria”. 

Genève-konvention gør det klart, at et land annekterer et andet land, når den militære besættelse overføres til civil magt. Det endelige skridt mod dette blev taget, da ansvaret for Vestbredden blev overdraget fra forsvarsministeren (militær magt) til finansministeren Bezalel Smotrich (civil magt) i februar 2023. Det betyder, at Israel juridisk er gået fra at være en besættelsesmagt til at annektere Palæstina. 
 
FN fastslog i 2020, at Israel systematisk har engageret sig i ulovlige aktiviteter, der svarer til en annektering af palæstinensisk jord og stærkt begrænset det palæstinensiske folks udøvelse af deres ret til selvbestemmelse og uafhængighed i deres hjemland i årtier. De ulovlige bosættelser, massetvangsforflyttelser af palæstinensere og apartheid i form af racesegregering er både imod Geneve Konventionen og Rom Statuetten under den Internationale Straffedomstol og betegnes som krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. I FN-kritikken fra 2020 blev der udtrykt bekymring for, at den foreslåede annekteringsplan ville skabe et "21. århundredes apartheid".

Hvorfor kan Danmark gøre en forskel?

Snesevis af internationale institutioner som FN, IMF og Verdensbanken har alle dokumenteret, at Palæstina opfylder kriterierne for uafhængighed, ligesom 137 lande verden over har anerkendt Palæstina som en uafhængig og suveræn stat.

Særligt i lyset af eskaleringen af drab, fordrivelser og annektering vil en anerkendelse af Palæstina sende et stærkt politisk signal til parterne om, at en fredsaftale og en to-statsløsning er presserende. 

Samtidig vil det styrke de allerede hårdt prøvede fredskræfter på begge sider. Kun en fred baseret på international lov og respekt for menneskerettighederne kan være varig. Den mere end 50 år lange militære besættelse skal ophøre og annekteringen skal stoppe. 

På trods af annekteringen af Palæstina har Danmark foretaget en milliardinvestering i det israelske våbenfirma Elbit, hvis våbensystemer har været medvirkende til menneskerettighedskrænkelser og overgreb på palæstinensere. Det er bekymrende og det er på tide, at Danmark tager stilling i forhold til den israelsk-palæstinensiske konflikt på en måde, der står vagt om danske værdier om menneskerettigheder og demokrati.