Billede
Personer tager selfie sammen

unge stemmer skal høres - også digitalt

I Mellemfolkeligt Samvirke har vi udviklet denne digitale værktøjskasse, til dig som er praktiker og arbejder med unges udvikling og dannelse. Her får du værktøjer til at gå i dialog med de unge om deres digitale liv og fællesskaber, samt værktøjer til hvordan du kan inddrage øvelser og lave digitale indholdsproduktioner sammen med unge. 

I en tid hvor unges demokratiske selvtillid er lav, og mange unge holder sig fra at deltage i samfundsdebatten online på grund af tonen og ekstreme holdninger, er der brug for, at ressourcepersoner i de unges liv kan understøtte de unges demokratiske deltagelse og dannelse, deres fællesskaber, deres tro på egne evner, og ikke mindst tale med de unge i stedet for om de unge - også når det kommer til deres digitale liv og adfærd.

I samarbejde med partnere inden for feltet, har vi samlet vores fagligheder og ekspertise indenfor socialpædagogik, internetkultur og organisering af unges demokratiske handlefællesskaber med det formål at udvikle nye metoder til fagpersoner, som i deres hverdag oplever udfordringer med digitale medier og skærme i deres arbejde med unge eller som mangler inspiration til selvsamme. 

Remote video URL

Digital demokratisk dannelse

De seneste år har der været øget fokus på børn og unges digitale dannelse, og fra vores samarbejdspartnere i bl.a. ungdomsklubber og skoler hører vi en bekymring for de unges digitale adfærd og vaner. Vi hører også, at fagpersoner tvivler på egne evner og bekymrer sig over ikke at kunne hjælpe de unge pga. manglende kendskab til det digitale landskab og de unges digitale liv.

Der eksisterer en form for generationskløft omkring digital adfærd og kendskab til internetkultur. 
Hvor mange voksne oplever, at den digitale verden er adskilt fra den fysiske og “virkelige” verden, forholder det sig ikke sådan hos de unge. Alle unge i dag er vokset op med telefoner, tablets og computere med internetadgang, og for dem er internettet og sociale medier en naturlig del af den virkelighed som de navigerer i.  

At arbejde med unges digitale demokratiske dannelse er en væsentlig del af den pædagogiske kerneopgave. Det indebærer ikke kun at lære de unge om teknologiske redskaber og internetkultur, men også at styrke deres evner til at navigere i det digitale rum med en bevidsthed om demokratiske værdier og principper. Ved at integrere dette arbejde i pædagogiske tiltag kan du bidrage til at ruste unge til aktiv deltagelse i samfundet og fremme en sund digital adfærd, der respekterer mangfoldighed, ytringsfrihed og demokratiske processer. 

Den digitale værktøjskasse

DYK NED I VÆRKTØJERNE

I projektet om unges digital demokratiske dannelse har vi gjort os erfaringer med både unge og fagpersoner omkring dem. På den baggrund har vi bygget en digital værktøjskasse til dig, som arbejder med unge i hverdagen. Værktøjskassen er opdelt i to dele. Det ene handler om at starte samtalerne om det digitale liv og det andet om at skabe digitalt indhold sammen med unge.

Begge rum i værktøjskassen indeholder konkrete beskrivelser, how-to guides, skabeloner mm., hvoraf flere kan printes og anvendes i det fysiske møde med unge. Vores tilgang beror sig nemlig ikke på udelukkende digitalt samvær, da vi mener det fysiske samvær er en afgørende del af at skabe meningsfulde fællesskaber og relationer.

DYK NED I VÆRKTØJERNE

Du kan frit navigere rundt i værktøjskasserne og håndplukke det, som er relevant for dig. Dog anbefaler vi at starte med delen omkring samtaler, hvorefter du kan dykke ned i øvelser og værktøjer til digital indholdsproduktion. 

> Værktøjer til at starte samtaler

> Værktøjer til digital indholdsproduktion

Hvem er vi?

Alle
Head of National Youth Programme, Stine

Stine Thuge, Head of National Youth Programme

Programme Lead Fatima

Fatima Amchicho, Programme Lead

Projektkoordinator Xenia

Xenia Lykke Pauli, Projektkoordinator

Projektet om unges digital demokratiske dannelse er skabt i samarbejde mellem SPUK, Cybernauterne og Mellemfolkeligt Samvirke, med støtte fra Velux Fonden.

Vil du vide mere om vores ungesyn og metodiske tilgang til arbejdet med unges demokratiske dannelse kan du kontakte vores projektkoordinator Xenia Lykke Pauli på xel@ms.dk.

Vi tilbyder også oplæg og workshops for både fagpersoner, forældregrupper, unge, mm., som kan tilrettelægges efter behov. Skriv til os på mail, og så kan vi lave et tilbud til dig.

Hvis du er interesseret I at forstå projektets baggrund og opbygning, kan du læse projektets virkningsevaluering, der er udarbejdet af vores evalueringspartner Pluss.