Billede
Personer kigger på telefon sammen

FORANDRING ER NOGET VI SKABER SAMMEN

Den demokratiske selvtillid hos unge er faldende, og flere unge har ikke lysten eller modet til at deltage i samfundsdebatten online, da tonen er for hård. Samtidig er der stort fokus på de negative aspekter af sociale medier. Det kan være fx perfekthedskultur, fake news, og risikoen for radikalisering, som alle er meget reelle udfordringer ved det digitale medielandskab. I Mellemfolkeligt Samvirke tror vi dog på, at man kan skabe positive forandringer ved at lave meningsfulde digitale indholdsproduktioner. 

Remote video URL

Cofluencing

I Mellemfolkeligt Samvirke mener vi, at større forandringer skal skabes i fællesskab med andre. 

Når unge og underrepræsenterede stemmer organiserer sig i fællesskaber, kan de rykke på dagsordener, der er svære at påvirke alene, f.eks. diskrimination og hadtale mod etniske minoriteter. Og skulle man opleve modstand eller hård kritik, står man stærkere i fællesskabet, end hvad man gør alene.  

Det samme gælder, når man laver indhold til digitale medier. Derfor har vi formuleret begrebet cofluencing, som er en samtænkning af de to engelske ord co (=sammen) og influencer (=en person, der på sociale medier søger at påvirke holdninger og handlinger hos sine følgere). Begrebet dækker over en tilgang om samskabelse, hvor man sammen bruger de sociale medier proaktivt og i fællesskab skaber digitalt indhold. 

Når vi laver digitalt indhold sammen

Unge i fællesskaber kan være med til at præge feltet på de sociale medier, påvirke sager, der optager dem, og sammen stå stærkere i den demokratiske samtale. Derudover kan cofluencing og samskabelsesprocesser styrke både fagpersoners og de unges faglige udvikling og digitale kompetencer, da man kan afprøve forskellige roller indenfor indholdsproduktion og social medie management. Det opbygger færdigheder, der kan bruges i mange andre arenaer af ens liv.

De følgende værktøjer henvender sig primært til arbejdet med ungegrupper, og du vil kunne finde inspiration og specifikke guides til, hvordan du kommer i gang med cofluencing og lave indhold sammen med unge. Under hver af de enkelte værktøjer vil du finde beskrivelser, guides og skabeloner.

Vi anbefaler, at du starter fra toppen, men du kan også navigere i de forskellige værktøjer i denne indholdsfortegnelse: 
 

Opret fælles konto på et socialt medie

I dagens digitale verden spiller sociale medier en afgørende rolle i at forbinde mennesker, dele information og skabe engagement. 

Der findes mange platforme, og nogle af de mest populære blandt unge inkluderer TikTok, Snapchat og Instagram. Hver platform har sin egen unikke tilgang og funktioner, som appellerer til forskellige segmenter af den yngre målgruppe.

Populære platforme blandt unge

TikTok er kendt for sine korte, kreative videoer og har hurtigt vundet popularitet blandt unge. Snapchat tilbyder en mere privat deling af øjeblikke gennem billeder og korte videoer, som forsvinder efter visning. Instagram kombinerer visuelle historier med et bredt spektrum af funktioner, som både billeder, videoer, og stories, hvilket gør det til en alsidig platform for indholdsskabelse og interaktion.

Vi anbefaler især Instagram som en relevant platform for ungefællesskaber. Det er en ideel platform for unge, der ønsker at dele deres budskaber, arrangere events og arbejde med digital indholdsproduktion.  

Herunder kan du downloade en guide til, hvordan du faciliterer processen om at ungegruppen skal oprette en fælles Instagram. 
 

Guides:

Kom ud med budskabet

Med internettets globale rækkevidde er den demokratiske (eller udemokratiske) samtale i høj grad rykket online. 

Der findes utallige eksempler på global mobilisering og aktivisme, hvor sociale medier har spillet en betydelig rolle. F.eks. Black Lives Matter og Me Too-bevægelsen.

Rettighedskampe skal gerne udmunde i reelle lovændringer og ændret adfærd hos myndigheder og befolkning, som naturligvis ikke udelukkende foregår på sociale medier. Alligevel kan sociale bevægelser på digitale medier være instrumentale ift. til oplysningsarbejde og mobilisering omkring de specifikke sager.

De unge meningsdannere

Mange unge har holdninger og meninger om mange ting, men mangler demokratisk selvtillid og tro på, at deres stemme har en betydning. Det mener vi kan opbygges og udvikles gennem cofluencing og produktion af større eller mindre kampagner på sociale medier. Følelsen af aktivt medborgerskab og at gøre en forskel eller bliver også styrket gennem budskabsformidling på sociale medier.

Herunder kan du hente guides til, hvordan vi anbefaler, at du arbejder med budskabsformidling og ungedrevne kampagner. 
 

Guides:

Promovér et event

Ungedrevne events er meningsfulde, fordi de giver unge mulighed for at føre deres idéer ud i livet og skabe noget sammen. 

Udover at styrke fællesskabet og sammenholdet i f.eks. klubben eller klassen, giver det unge også mulighed for at opleve succes og opbygge deres selvtillid. At se resultaterne af deres eget arbejde kan være afgørende for de unges personlige udvikling og deres engagement i fællesskabet.

Sociale medier som værktøj til promovering

Digital promovering er afgørende for eventplanlægning. Ikke alle unge har lyst til at være eventværter, og digital promovering tilbyder en alternativ måde at engagere sig på. Sociale medier tilbyder nye måder at nå ud til et bredere publikum og skabe spændende visuelt indhold.

Herunder kan du downloade en guide til, hvordan sociale medier aktivt kan bruges i eventpromovering. 
 

Guides:

Mere viden:

Lav videoproduktioner

Videoer er helt afgørende for at få digital rækkevidde og nå nye mennesker med sit indhold på sociale medier. 

Videoer giver muligheder for at formidle sit budskab med personlighed og på meget kort tid. Undersøgelser viser også, at der opnås meget højere engagement ved videoer end andre typer af opslag (indsæt link). Især efter TikToks udbredelse er de korte videoformater blevet populære, og de fleste andre sociale medier har imiteret denne model.

Skal videoerne deles?

Før du går i gang med videoproduktioner med en ungegruppe, bør du som fagperson være med til at beslutte, om det er vigtigt, at videoerne deles offentligt på sociale medier, eller om det i højere grad er samskabelsesprocessen, der er i centrum, og videoerne derfor kun er til intern deling.

Samtykke:

Husk altid at sørge for at få folks samtykke til at optage videoer af dem. Hvis de personer, som filmes, er 15 år eller yngre, skal der indhentes skriftligt samtykke fra deres forældre.

Herunder kan du downloade en guide til hvordan du laver videoproduktioner sammen med unge. 
 

Guides:

Brug humor i det digitale indhold (memes)

Et meme er et fænomen på internettet, som består af et billede, tekststykke, lydklip eller en video, som udvikles og tilpasses af brugerne.

Pointen med memes er, at det skal være sjovt, overraskende eller provokerende. Memes deles som regel på sociale medier, hvor der findes utallige konti, som er dedikerede meme-magere. De mange forskellige former og subgenrer af memes er typisk knyttet til særlige demografiske grupper eller interessefællesskaber, og mange memes kan betragtes som en slags digital intern joke.

Memes som samtalestartere

Vi anbefaler at du laver memes med unge, fordi det er en sjov måde at skabe noget sammen, men også en vej til at åbne for samtaler om samfund, internetkultur, satire eller humor. Humorelementet i memeproduktion kan også nedbryde nogle af de umiddelbare barrierer, man som ung måske kan opleve i forbindelse med at give sin holdning til kende. Det kan være det første skridt mod at engagere unge i meningsfulde samtaler og inddrage dem i vigtige diskussioner på en mere uformel og tilgængelig måde.

Herunder kan du downloade en guide til, hvordan du faciliterer et memeværksted. 
 

Guides:

Mere viden:

Producer podcasts

Podcastmediet er ekstremt populært og et af danskernes foretrukne medier, især blandt den yngre del af befolkningen. 

Denne tendens understreges af den stigende popularitet for podcastklip, som deles på andre platforme som TikTok, Instagram og YouTube.

Podcastmediets muligheder

I arbejdet med grupper eller fællesskaber af unge vil du sandsynligvis bemærke en voksende interesse for at skabe egne podcasts. Mange unge synes, at podcastmediet er spændende og opfatter det som velegnet til at formidle tanker og holdninger, udforske interviewteknikker samt udvikle tekniske færdigheder inden for lydoptagelse, klipning og redigering.  

Herunder kan du downloade en guide til hvordan du kan understøtte unge i at lave podcastproduktioner. 


Guides: