Billede
tre personer taler sammen

VI TALER IKKE OM VORES DIGITALE LIV

De fleste unge oplever ikke at blive spurgt ind til deres digitale medieforbrug. Hverken derhjemme, i skolen eller til fritidsaktiviteter er der samtaler om internetkultur, digitalt medieforbrug eller lignende. Hos Mellemfolkeligt Samvirke mener vi, at det er de voksnes ansvar at tage initiativ til de samtaler.

Det kan måske opleves som grænseoverskridende eller som en indtræden i de unges privatsfære, hvis du spørger ind til deres samtaleemner i Discord-grupper eller indholdet på deres FYP (=for you page) på Tiktok. Men hvis du har et ønske om at kende til de unges virkelighed, er du nødt til at starte samtalerne og vise interesse for de unges digitale liv.  

Remote video URL

Den tillidsfulde relation

Hvis man som ung oplever at blive mødt med nysgerrighed og åbenhed, når det kommer til ens digitale medieforbrug, vil man være mere villig til at dele detaljer om sit digitale liv. 

Dette er afgørende, hvis vi ønsker at skabe en tillidsfuld relation, hvor de unge faktisk kommer til os som fagpersoner, hvis de f.eks. oplever noget ubehageligt på nettet eller bliver udsat for en digital krænkelse. 

De unge kan have brug for voksne ressourcepersoner til at reflektere over om noget har været grænseoverskridende, eller det de har oplevet, er decideret ulovligt. Derfor er det nødvendigt at du står til rådighed.

Som voksen, omend det er som fagperson eller anden ressourceperson i den unges liv, skal du være modige og kaste dig ud i samtalerne med en nysgerrig og åben tilgang. Så vidt muligt skal du undgå skepsis, fordømmelse og latterliggørelse i samtalerne med den unge om deres medieforbrug. Så vil du opleve, at den unge i højere grad kommer til dig, når der opstår digitale konflikter, udfordringer eller lignende. 

Få gang i dialogen: værktøjer til at starte samtaler

Uanset om du arbejder med større fællesskaber, mindre grupper eller enkelte unge, kan du finde inspiration i nedenstående værktøjer. Her giver vi giver anbefalinger til, hvordan du kan åbne for samtalerne om det digitale rum og de unges digitale liv. Under hver af de enkelte værktøjer vil du finde beskrivelser, guides og skabeloner.

Vi anbefaler, at du starter fra toppen, men du kan også navigere rundt i de forskellige værktøjer i denne indholdsfortegnelse: 

Kickstart samtalen om de unges digitale liv

Nogle gange kan det være svært at vide, hvad du skal spørge de unge om, hvis du gerne vil blive klogere på deres digitale liv. 

I en tid, hvor digitale medier spiller en central rolle i unges liv, er det vigtigere end nogensinde for fagpersoner at kunne engagere sig i meningsfulde og nysgerrige samtaler om deres online erfaringer.  

Guiden herunder er designet til at hjælpe dig med at starte samtaler, der viser ægte interesse og nysgerrighed i de unges digitale liv. Ved at stille åbne og inviterende spørgsmål, kan du opbygge tillid og forståelse, som er afgørende for at støtte de unge i deres digitale dannelse og trivsel.

Brug disse spørgsmål som udgangspunkt for samtaler, hvor du lytter aktivt og viser respekt for deres perspektiver. Dit mål er at skabe en tryg og åben dialog, hvor de unge føler sig hørt og forstået.  
 

Guides: 

Mere viden:

  • Genvej.org - råd, viden og hjælp til at engagere sig i børn og unges digitale liv

Moderér det digitale fællesskab

Arbejder du med fysiske fællesskaber af unge, vil du sandsynligvis komme til at arbejde med et digitalt fællesskab på sociale medier. 

Det digitale fællesskab kan være så simpelt som en fælles tråd på snapchat. Ofte bruges disse fælles tråde til at planlægge praktiske ting, men for de unge kan det også være en måde at fastholde fællesskabet i den tid, de ikke er fysisk sammen. Det sætter derfor nye krav til din rolle som fagperson, da grænserne rykkes for, hvornår fællesskabet dyrkes.  

Din digitale tilstedeværelse

Ofte kræver det ikke meget arbejde at have en fælles tråd med sin ungegruppe, men der kan opstå situationer, der fordrer en tilstedeværelse af dig på skæve tidspunkter. Opstår der f.eks. uenighed eller skænderier, som du normalt ville reagere på under fysisk samvær, kan en fælles tråd på kort tid blive ubehagelig eller ende ud i konflikt - særligt hvis ingen lukker samtalen ned, før den eskalerer.  

Herunder kan du downloade vores guides til, hvordan du hensigtsmæssigt varetager voksenrollen i det digitale fællesskab, og hvordan du sammen med de unge, laver et fælles regelsæt (Code of Conduct) for hvordan det digitale fællesskab fungerer. 
 

Guides:

Check-in og ud

“... folk står og snakker i munden på hinanden. Og det er ikke alt, der bliver hørt. Men ved en check-in eller en check-ud, så er det alle der har muligheden for at sige noget.” - Ung, Vollsmose Ungefællesskab  

En central del af din rolle som fagpersonen i organiseringen af et ungefællesskab, er at skabe rammerne for fællesskabet. Simple og kontinuerlige greb kan skabe genkendelighed og rytme.  

I Mellemfolkeligt Samvirke benytter vi altid check-in og -ud til hvert møde med unge. Vi har erfaret, at check-in fungerer rammesættende for dagen og kan benyttes som en samtalestarter for bestemte emner. Vil du f.eks. arbejde med digitale tematikker, giver det mening at bruge check-in til at kickstarte de unges refleksion om et spørgsmål om det digitale. Desuden sørger du for, at alle er kommet til orde fra start.

Herunder kan du downloade guiden til, hvordan du udfører en check-in og ud. 
 

Guides:

Vurdér andres indhold

At vurdere andres indhold på sociale medier kan være en effektiv måde til at forstå og reflektere over den digitale kultur, især for unge. 

Gennem vurdering af forskellige Instagram-profiler kan de unge diskutere, hvad der appellerer til dem, og hvorfor. Dette åbner op for samtaler om budskaber, visuelle udtryk og formål på sociale medieplatforme og giver dig som fagperson indsigt i de unges interesser og præferencer.

Herunder kan du downloade en guide til øvelsen Rate en Instagram. 
 

Guides:

Brug digitale trends som øvelser i det fysiske rum

Hvis du har haft en profil på et socialt medie, er du nok stødt på diverse ‘challenges’ eller trends. 

Uagtet om de handler om at spise kanel, hælde isvand udover sig eller teste sin kæreste ved at hælde ketchup på bordet, er de kendetegnet ved at være videoformater, der genskabes af mange unikke brugere og uploades til sociale medier. De seneste års nye trends og challenges er især opstået på TikTok, og flere handler om identitet eller holdninger.

De unge kender de digitale trends 

Når vi i Mellemfolkeligt Samvirke bruger digitale trends og challenges som øvelser i det fysiske rum, er det ofte som en form for icebreaker eller for at lære hinanden bedre at kende. Øvelserne fungerer godt, fordi de er med til at sætte rammen for det vi taler om. Mange unge vil også synes, at det er fedt med genkendeligheden af digitale trends, og at du som fagperson har sat sig ind i en ungepræget internetkultur.

Trends og challenges er i naturen flygtige, og du kan derfor godt opleve, at en øvelse kan være cool den ene dag og cringe den næste. En anbefaling er derfor at spørge de unge til råds om hvilke trends eller challenges, der kunne være sjove at lave om til fysiske øvelser.

Herunder kan du downloade guides til hvordan du udfører nogle forskellige digitale trends som øvelser i det fysiske rum. 
 

Guides:

Mere viden:

Lav storytelling

Storytelling er en effektfuld metode til at skabe ærlige samtaler med unge om personlige emner, herunder deres digitale trivsel og oplevelser. Ved at udvise oprigtig nysgerrighed og give de unge mulighed for at dele deres personlige historier, kan du som fagperson åbne op for meningsfuld dialog og forståelse.  

Storytelling vækker følelser og inviterer til refleksion

Det er ikke kun en selvstændig disciplin, men det er også et effektivt værktøj til at initiere samtaler om unges digitale vaner, forbrug og refleksioner. Historiefortælling har en naturlig evne til at samle mennesker, vække følelser og invitere til fælles refleksion. Ved at bruge storytelling som dialogskabende værktøj, kan du skabe et trygt rum sammen de unge, hvor alle parter deler deres egne oplevelser og perspektiver, men også lytter til andres. Dette fremmer ikke kun forståelse, men det kan også bidrage til at nedbryde magtforhold og skabe et mere ligeværdigt samtalemiljø, hvor unge føler sig hørt og respekteret.

Herunder kan du downloade en guide til hvordan du faciliterer storytelling, samt en skabelon, som kan bruges til øvelsen. 
 

Guides:

Tag de sårbare samtaler

Når du har åbnet rummet for at dele detaljer og oplevelser fra de digitale medier, kan du opleve, at der kommer alvorlige og sårbare emner på banen. 

Mange unge har ikke nødvendigvis tillidsfulde relationer derhjemme, hvor de kan tale om f.eks. digitale krænkelser eller ubehagelige oplevelser på nettet. Derfor bliver ungefællesskabet og relationen til dig som fagperson endnu vigtigere.

Ubehagelige oplevelser på nettet er virkelige

Selvom internettet og sociale medier har mange positive sider, er der også meget provokerende og voldsomt indhold. For nogle kan dette være svært at bearbejde.  

Mange unge har selv erfaringer med at blive udsat for digitale krænkelser eller trusler, som kan være af mindre eller mere grov karakter, men som kan sætte dybe spor. Blandt unge kan være en tendens til at lave sjov med disse oplevelser. Det kan også opleves så almindeligt, at samtalens karakter nedtones til samme niveau som at tale om lektier, tv-serier eller andre trivielle emner. Det er vigtigt, at du som fagperson ikke accepterer den præmis og griner med, men heller ikke overdriver reaktionen uden at kende detaljerne. Find en balance, hvor de unge forstår, at du tager deres oplevelser alvorligt og er interesseret i at høre om dem.

1:1-samtalen

Når en ung deler ubehagelige oplevelser eller digitale krænkelser med dig, kan det være udfordrende at vide, hvordan du bedst støtter dem. En måde at håndtere dette på er gennem en 1:1-samtale, hvor du skaber et trygt og fortroligt rum. Her er det afgørende at lytte aktivt og anerkende den unges følelser uden at dømme dem. Under dette afsnit, kan du downloade en guide til hvordan du håndterer 1:1-samtalen.

Involvering af myndigheder eller forældre

Det kan ske, at du hører eller oplever noget så bekymrende, at du bør overveje involvering af forældre eller myndigheder som kommunen eller politiet. Det afhænger naturligvis af flere faktorer, som den unges alder, familierelationer, grad af alvor mm. Som udgangspunkt er 1:1-samtalen altid et godt sted at starte, men du skal ikke håndtere alting selv. Derfor har vi også henvist til flere andre aktører, som beskæftiger sig med både professionel og juridisk rådgivning indenfor flere af disse områder. Dem kan du læse mere om under ‘mere viden’. 
 

Guides:

Mere viden:

  • Slet Det: Red Barnets rådgivning om ubehagelige oplevelser på nettet og digitale krænkelser
  • Stop Chikane: Rådgivning om digitale krænkelser for personer over 18 år
  • Digitalt Ansvar: Oversigt over muligheder for hjælp til digitale vold
  • Fagtelefonen: Børns Vilkårs rådgivningslinje til fagpersoner

Benyt rollemodeller

De fleste unge og fagpersoner, der arbejder med unge, er ikke selv influencere, memelords, podcastværter eller videografer. 

Hvis du ønsker at de unge laver kvalitetsindhold og bliver inspirerede, kan du hyre eksterne professionelle til at løfte udvalgte opgaver for dig, såsom video- eller lydproduktion.

Rollemodellen som inspirerer

Når du afholder et undervisningsforløb, en workshop eller en temaaften, kan du med fordel alliere dig med rollemodeller. Vil du inspirere unge til at bruge deres stemme i demokratiet? Kontakt en aktivistisk influencer, der bruger deres sociale medieplatform til at dele deres holdninger. Skal du have en temaaften om internethumor og memes? Ræk ud til en dansk meme-skaber.

Inden for alle digitale områder findes der eksperter med praksiserfaring i produktioner som satirevideoer, gaming, podcasting og mere. Det vigtige er ikke antallet af følgere, men om personen kan formidle sine erfaringer og inspirere andre.

Repræsentation og spejling

I Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde med unges digitale demokratiske dannelse har vi samarbejdet med mange forskellige eksperter og rollemodeller. En primær anbefaling er at samarbejde med rollemodeller, som de unge kan spejle sig i. Arbejder du som udgangspunkt med minoritetsetniske unge, kan det være en fordel at engagere en rollemodel med minoritetsetnisk baggrund.

Repræsentation er vigtigt. Når unge kan spejle sig i deres rollemodeller, bliver de ofte mere inspirerede og engagerede. Spørg gerne de unge selv, hvilke influencere eller content creators, der bedst repræsenterer dem, så de selv kan være med til at vælge.