Billede
Medlemmer af Mellemfolkeligt Samvirke

Bestyrelsen

Se medlemmer af vores bestyrelse. 

Individuelle medlemmer

 • Andrea Holst-Mjöbäck (2020 – 2022)
 • Andreas Dybkjær-Andersson (2021 – 2023)
 • Birgitte Paludan (2021 – 2023)
 • Dines Justesen (2020 - 2022) - Næstformand
 • Erik Vithner (2021 – 2023)
 • Flemming Hansen (2020 – 2022)
 • Mette Winding Top (2020 - 2022)
 • Steen Folke (2020 - 2022)
 • Stine Krøijer (2021 – 2023) - Forkvinde

Kollektive medlemmer

 • Sine Jensen (2021 – 2023)
 • Sofie Lippert (2020 - 2022)

Medarbejderrepræsentant

Karen Jørgensen (2021 – 2023)

Suppleanter

Mette Roerup (2021 – 2022)

 

Der afsættes årligt en sum til varetagelse af formandsskabet. Pengene kan enten udbetales som honorar eller bruges til refusion af visse udgifter, fx telefon. I 2017 er beløbet 6.000 kr pr. måned.