Billede
Medlemmer i Mellemfolkeligt Samvirke til demonstration.

Bliv medlem

I Mellemfolkeligt Samvirke kæmper vi for en retfærdig og bæredygtig verden uden fattigdom og undertrykkelse.


Vælg beløb
Dine oplysninger
Betaling
Vælg månedligt beløb
115
200
275
Minimumsbeløb er 25 DKK

I Mellemfolkeligt Samvirke kæmper vi for en retfærdig og bæredygtig verden uden fattigdom og undertrykkelse.

Det arbejde, vi udfører, både herhjemme og ude i verden, kan kun lade sig gøre med støtte fra mennesker som dig.

Bliv en del af et stærkt fællesskab med tusindvis af støtter i Danmark. Meld dig ind i dag.

Bor du uden for Danmark? Meld dig ind her.

Med dit bidrag kæmper vi sammen for:

  1. Lige rettigheder. Vi kæmper for at fjerne barrierer, der holder minoriteter bagerst i køen i mange af livets forhold.
  2. Klima-retfærdighed. Verdens rigeste skal tage ansvar og hjælpe de fattigste med at overleve klimakrisen.
  3. Økonomisk lighed. Den rigeste 1 % ejer mere end de fattigste 50 % gør tilsammen. Vi kæmper mod ulighed globalt og i Danmark.

Sammen gør vi en forskel

Billede
Ikon for sundhed

Sundhed og uddannelse
I 2021 gav vi 3.392.849 personer bedre adgang til uddannelse, vand, social sikring og bedre økonomiske muligheder.

Billede
Vi organiserer os og handler sammen.

Undervisning
I 2021 modtog 6.342 unge undervisning i medborgerskab, aktivisme og lokaldemokrati på vores Globale Platforme.

Billede
Ikon, der forestiller en mikrofon.

Lokalt medborgerskab
I 2021 blev 2659 unge valgt til lokalråd, provinsråd eller parlamenter i udviklingslande.

Sådan kan du også støtte