Billede
Medlemmer i Mellemfolkeligt Samvirke til demonstration.

Bliv medlem

I Mellemfolkeligt Samvirke kæmper vi for en mere retfærdig og bæredygtig verden. Kampen lever af støtte fra personer som dig. Vær med nu.


Vælg beløb
Dine oplysninger
Betaling
Vælg månedligt beløb
115
200
250
Minimum amount is 50 DKK

I Mellemfolkeligt Samvirke kæmper vi for en mere retfærdig og bæredygtig verden. Kampen lever af støtte fra personer som dig. Vær med nu.

Vi kæmper for, at alle mennesker skal leve i frihed med lige rettigheder i en bæredygtig verden. Det kan kun lade sig gøre med støtte fra mennesker som dig.

Bliv medlem af Mellemfolkeligt Samvirke. Vi er et stærkt fællesskab med tusindvis af medlemmer i Danmark.

Vær med. Støt kampen. Bliv medlem af Mellemfolkeligt Samvirke nu.

Bor du uden for Danmark? Meld dig ind her.

Med dit bidrag kæmper vi sammen for:

  1. Lige rettigheder. Vi kæmper for at fjerne barrierer, der holder minoriteter bagerst i køen i mange af livets forhold.
  2. Klima-retfærdighed. Verdens rigeste skal tage ansvar og hjælpe de fattigste med at overleve klimakrisen.
  3. Økonomisk lighed. Den rigeste 1 % ejer mere end de fattigste 50 % gør tilsammen. Vi kæmper mod ulighed globalt og i Danmark.

Sammen gør vi en forskel

Billede
Ikon for sundhed

Sundhed og uddannelse
I 2021 gav vi 3.392.849 personer bedre adgang til uddannelse, vand, social sikring og bedre økonomiske muligheder.

Billede
Vi organiserer os og handler sammen.

Undervisning
I 2021 modtog 6.342 unge undervisning i medborgerskab, aktivisme og lokaldemokrati på vores Globale Platforme.

Billede
Ikon, der forestiller en mikrofon.

Lokalt medborgerskab
I 2021 blev 2659 unge valgt til lokalråd, provinsråd eller parlamenter i udviklingslande.

Sådan kan du også støtte