WHISTLEBLOWING

Se hvordan du kan lave en indberetning, hvis du har en arbejdsmæssig relation til Mellemfolkeligt Samvirke. 

Medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører, kunder og andre med en arbejdsmæssig relation til Mellemfolkeligt Samvirke kan indberette en bekymring eller mistanke mod en af organisationens ansatte, hvis de har grund til at tro, at vedkommende overtrådt vores Anti-korruptionspolitikPolitik om seksuelle krænkelser eller vores Adfærdskodeks. Det kan for eksempel være svindel med donormidler, bestikkelse, overgreb mod børn eller magtmisbrug. Du foretager en indberetning ved at benytte nedenstående formular.

Mistanke om en seksuel krænkelse kan desuden indberettes døgnet rundt på vores hotline på tlf. +45 21 89 39 11, hvor du også kan få svar på dine spørgsmål om processen i den type sager. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at være anonym, skal du i stedet benytte formularen.

 

Anonymitet og tavshedspligt

Du er anonym, hvis du ikke fortæller os, hvem du er, og så kan ingen i eller uden for Mellemfolkeligt Samvirke spore din indberetning tilbage til dig. Vi opfordrer dig imidlertid til at fortælle, hvem du er, så vi har bedre mulighed for at bedømme din henvendelse og eventuelt indlede en undersøgelse. Vi har tavshedspligt og sikrer fortroligheden om din identitet, og vores undersøgelser er omfattet af Lov om beskyttelse af whistleblowere

 

Trænede undersøgere 

Alle indberetninger til Mellemfolkeligt Samvirke bliver behandlet af erfarne og trænede undersøgere i overensstemmelse med international anerkendte standarder. I særlig komplekse og følsomme sager får vi bistand fra ActionAid Internal Audit og andre enheder i føderationen eller fra eksterne eksperter. Afgørelse i sagerne træffes af et uafhængigt panel.

Formular

Du kan skrive din indberetning her. Du bestemmer, om du er anonym eller ej.

Hvis du oplyser din e-mailadresse, har vi mulighed for at kontakte dig og stille opfølgende spørgsmål for bedre at forstå og behandle din henvendelse. Hvis du gør det, er du IKKE anonym, heller ikke selv om din e-mailadresse ikke indeholder hele eller dele af dit navn, og du ikke har oplyst dit navn.

Hvis vi har din e-mailadresse, bekræfter vi modtagelsen af din henvendelse inden for 7 dage, og vi vil give dig feedback på din henvendelse inden for 3 måneder.

 

Sager og afgørelser

I listen nedenfor ses en oversigt over sager i Mellemfolkeligt Samvirke og ActionAid-medlemslande, der modtager dansk udviklingsstøtte. 

Title Case type Status Date Conclusion
WB24 Corruption (Theft) Case under investigation
WB23 Misuse of Power Case closed Suspicion not upheld
WB22 Misuse of Power Case closed Suspicion not upheld
WB21 Sexual Harassment Case reported
SRN2022-17 Sexual Harassment Case closed Suspicion not upheld
WB20 Sexual Harassment Case closed Suspicion upheld
WB19 Sexual Harassment Case closed Suspicion upheld
20232501-AAAR-TL Financial Mismanagement Case closed Suspicion not upheld
WB18 Corruption (Fraud / Forgery) Case closed Suspicion upheld
WB17 Sexual Abuse Case closed Suspicion not upheld