Billede
Unge demonstrerer for bedre uddannelse i Ghana

Sammen skaber vi udvikling

Vi kæmper for demokrati og bæredygtige samfund, hvor det enkelte menneskes ret til et sundt og sikkert liv er i centrum.

Det gør vi i flere end 45 lande og når ud til over 25 millioner mennesker. Bliv klogere på Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde. 

Her arbejder vi

Verdenskort NYT

Vi holder ilden i live

Verden over har unge et brændende ønske om at skabe varige, retfærdige forandringer. Vi hjælper dem - og støtter aktivister, sociale bevægelser, organisationer og netværk, så de kan bekæmpe undertrykkelse og vold. 

Vi tror på det gode samarbejde

I Danmark og i resten af verden samarbejder vi med sociale bevægelser, myndigheder, fonde, virksomheder og en lang række andre aktører. Vi er altid nysgerrige på at opbygge nye samarbejder med mennesker, der arbejder i samme retning som os.

Støt vores arbejde

I Mellemfolkeligt Samvirke kæmper vi for en mere retfærdig og bæredygtig verden. Her er din støtte afgørende.

Sammen forandrer vi verden

Billede
Ikon for sundhed

324.300 personer
I 2020 gav vi 324.300 personer bedre adgang til sundhedsydelser i form af nye lokale sundhedsklinikker og flere medarbejdere.

Billede
Ikon for vand

342.300 personer
I 2020 gav vi 342.300 personer adgang til forbedrede vand- og hygiejneforhold.

Billede
Ikon for deltagerdemokrati

1.131 unge
I 2020 blev 1.131 unge valgt til at tage demokratiske beslutninger på lokalt og nationalt plan.