Få svar på de oftest stillede spørgsmål

FAQ - Generelt: Hvordan bruger MS pengene?

Hvordan bruger Mellemfolkeligt Samvirke pengene?

I 2021 blev pengene brugt således:

73% gik til udviklingsarbejdet i syd

Vores arbejde i syd har fokus på at styrke demokratiet i verdens fattigste lande.

  • Vi giver unge redskaberne til at skabe social forandring i deres samfund og i verden.
  • Vi arbejder for at sikre en retfærdig skattebetaling i udviklingslande gennem folkeligt og politisk pres.
  • Vi arbejder på at styrke kvinder, så de kan kæmpe for deres egne rettigheder.
  • Vi deltager i nødhjælpsarbejde ved katastrofer.
  • Vi arbejder med Israel/Palæstina-konflikten.

8% gik til arbejde i Danmark

Vores arbejde i Danmark har fokus på politik og kampagner. Vi vil skabe politisk opmærksomhed omkring Skat og Danmarks rolle i en global verden. Vi arbejder med marginaliserede unge, deltager aktivt i klimadebatten, og vi har en aktiv stemme i flygtningedebatten.

7% til udgifter i forbindelse med vores indtægtsgivende aktiviteter

Vi bruger penge på at drive vores hostel, cafeer, Global Contact og kursusaktiviteter.

7% til administration og ledelse

Vi bruger penge på vores organisation, så vi sikrer, at vi har gode medarbejdere og systemer, som kan understøtte vores arbejde i syd bedst muligt.

5% til branding og fundraising

En del af vores midler investeres hvert år i aktiviteter, som hverver flere medlemmer, opbakning og midler til vores udviklingsarbejde.

 

FAQ - Generelt: Hvor kommer pengene fra?

Hvor kommer pengene fra?

Mellemfolkeligt Samvirkes indtægter kan opdeles i tre hovedområder:

- Offentlige midler udgjorde i 2021 72%

- Donationer og indsamlinger udgjorde i 2021 14%

- Indtægtdækkende aktiviteter udgjorde i 2021 9%

- Øvrige indtægter udgjorde i 2021 5%

Se vores årsregnskab

FAQ - Generelt: Kan jeg arbejde for MS?

Kan jeg arbejde for MS?

I Mellemfolkeligt Samvirke leder vi altid efter mennesker, som er ambitiøse på klimaet og unges vegne, og som vil være med til at gøre en forskel i verden. Klik her, hvis du vil se vores nye jobåbninger..

FAQ - Generelt; Kan jeg blive sendt ud?

Kan jeg blive sendt ud med MS?

Omfanget af udsendte medarbejde for Mellemfolkeligt Samvirke er begrænset. Vi sender dog stadig enkelte ud inden for disse to kategorier:

Inspiratorer er placeringer af folk med praktisk udviklingserfaring på tværs af landegrænser i 3-9 måneder.

Rådgivere er specialiserede professionelle, der har særlige kompetencer, erfaringer og viden til at kunne rådgive og styrke vores partnerorganisationer og landeprogrammer..

Du kan også blive frivillig i et udviklingsland gennem vores rejseprogram Global Contact. Her har du mulighed for at gøre en konkret forskel for verdens fattigste, mens du bliver klogere på dig selv og din omverden. Du kan vælge mellem mange forskellige typer lande og ophold og finde det, der passer til dig.

FAQ - Generelt: Hvad er ActionAid?

Hvad er ActionAid?

Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den Internationale hjælpeorganisation ActionAid.

Vi arbejder med 25 millioner mennesker i over 40 lande for en verden fri for fattigdom og uretfærdighed.

FAQ - Generelt: Jeg er blevet ringet op

Jeg er blevet ringet op

Vi kontakter både nuværende og potentielle medlemmer telefonisk. Det gør vi med hjælp fra firmaet TMPO, som ringer fra telefonnumrene 86733765, 86733766, 86733767, 86733768 og 86733769.

For at kunne oprette dig som nyt medlem skal vi bruge kontaktoplysninger, samt cpr-nummer og dine kontooplysninger. Vi behandler selvfølgelig alle dine informationer fortroligt.

Efter samtalen vil du modtage en bekræftelse på e-mail på dit medlemskab.

Mellemfolkeligt Samvirke hører under ISOBRO og følger et sæt etiske retningslinjer, som skal sikre, at vores phonere altid optræder professionelle og troværdige.

FAQ - Generelt: Udlevering af kontonummer og CPR nummer

Udlevering af kontonummer og CPR nummer

Når du bliver medlem af Mellemfolkeligt Samvirke, beder vi om dit CPR nummer. Det sker, så vi kan oprette en aftale på betalingsservice. Her kan du læse en udtalelse fra Nets om fremgangsmåden:

”At oprette en betalingsaftale via telefonen er en service for brugeren, man trygt kan benytte.

Det er en ofte anvendt fremgangsmåde, at virksomheder henvender sig til privatpersoner og beder dem om konto- og CPR-nummer, hvis de skal etablere en betalingsserviceaftale.” Læs mere hos NETS.

Når du støtter Mellemfolkeligt Samvirke som bidragsyder, kan du få skattefradrag for din støtte. Det er Mellemfolkeligt Samvirke, som skal oplyse SKAT om dit bidrag, og her skal vi bruge dit CPR-nummer.

Mellemfolkeligt Samvirke behandler selvfølgelig alle dine informationer fortroligt og efter gældende lovgivning.

FAQ - Genrelt: Fradrag

Fradrag

Når du støtter Mellemfolkeligt Samvirke, kan du få skattefradrag for din støtte. Det er Mellemfolkeligt Samvirke, som skal oplyse SKAT om dit bidrag, og her skal vi bruge dit CPR-nummer.

I 2024 kan du trække 18.300 kroner fra i skat af dine samlede bidrag til velgørenhedsorganisationer som Mellemfolkeligt Samvirke. Herfra skal evt. fratrækkes dine bidrag til andre organisationer.

Medlemsbidrag, som er de første 290 kroner af din støtte årligt, er ikke fradragsberettiget. Læs evt. mere på www.skat.dk.

Vi kan både give dig fradrag, hvis du støtter via et kort eller med MobilePay, så længe vi bare har dit cpr.nr. 

FAQ - Generelt: Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Mellemfolkeligt Samvirke respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Personoplysninger opbevares i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. CPR-numre, kontonumre og reg. numre gemmes krypteret på vores server. Data der sendes til vores server er krypteret med en SSL forbindelse.

FAQ - Generelt: Hvordan melder jeg mig ud?

Hvordan melder jeg mig ud?

Du kan ringe til medlemsservice på telefonnummer 89 88 43 38 eller skrive til medlemsservice@ms.dk. Vi sidder klar til at hjælpe mandag til fredag fra klokken 08.00 til 20.00 og lørdag fra klokken 9.00 til 15.00.

FAQ- Generelt: Løn til generalsekretær og ledelse

Hvad er lønnen til generalsekretæren og den øvrige ledelse?

Mellemfolkeligt Samvirkes generalsekretær modtager en månedsløn, der pr. 01.01.2024 udgør 90.942,11 kr. inklusive diverse tillæg (m/pension).

Mellemfolkeligt Samvirkes Cluster-chefer modtager en månedsløn, der pr. 01.01.2024 udgør 80.771,57 kr. inklusive diverse tillæg (m/pension).

Der udbetales ikke fratrædelsesgodtgørelse ved afskedigelse.

FAQ - Generelt: Hvorfor beder I om telefonnummer?

Hvorfor beder I om telefonnummer?

Støtte og donationer fra mennesker som dig er altafgørende for vores arbejde. Derfor vil vi rigtig gerne ringe til dig og spørge, om du har lyst til at blive medlem. Vi vil også ca. én gang om måneden sende dig en SMS, der giver dig mulighed for at støtte vores arbejde.

Vi ved, at hvis vi ikke spørger, får vi ikke flere medlemmer. Derfor er det ikke muligt at afgive din underskrift uden et telefonnummer. Du kan dog altid frabede dig opkald og SMS'er ved at skrive til medlemsservice@ms.dk.

FAQ - Generelt: Jeg har et udenlandsk telefonnummer

Jeg har et udenlandsk telefonnummer

Man kan pt. kun skrive under på vores underskriftindsamlinger med et dansk telefonnummer bestående af otte tal. Vi arbejder på en god løsning.

FAQ item: Hvorfor indsamler I underskrifter?, Med din unders

Hvorfor indsamler I underskrifter?

Med din underskrift er du med til at lægge pres på magthaverne. Gang på gang har vi set, at folkeligt pres virker, når vi vil skabe forandring. Vi tager din underskrift med, når vi vil have magthaverne i tale. Sammen kan vi sørge for, at de lytter.

FAQ - Generelt: Jeg har doneret via MobilePay men vil gerne have skattefradrag?

Jeg har doneret via MobilePay men vil gerne have skattefradrag?

Har du doneret til vores indsamlinger via vores MobilePay nummer og gerne vil have skattefradrag? Så er det ikke sikkert, at vi har nok oplysninger om dig til at kunne indberette din donation til SKAT. Du må derfor gerne kontakte os via medlem@ms.dk, hvor du oplyser os om beløbet på din donation samt dit navn, telefonnummer og CPR.nr. Så kan vi finde din donation hos MobilePay og sørge for at indberette din donation til SKAT.