Billede
Nihinlola (Lola) Ayanda, kommunikationskoordinator i Action Aid, Nigeria

Vi holder liv i de unges ild

Verden over brænder en ild i maven på unge mennesker. Et brændende ønske om at skabe varige, retfærdige forandringer. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at holde den flamme i live – og støtte aktivister, sociale bevægelser, organisationer og netværk, så de kan bekæmpe undertrykkelse og vold.

Vejen til varig forandring

Grundlæggende tror vi på, at den rigtige vej til varig forandring er at organisere mennesker til i fællesskab at skabe forandring. Vi tror på, at mennesker, der er i klemme, skal have viden om deres rettigheder og sammen med ligesindede skal kæmpe for deres rettigheder. Sammen med mennesker verden over skubber vi på for politiske forandringer og sikre adgang til fx skole, sundhedsklinikker og rent vand. Det arbejde kalder vi for rettighedsbaseret udvikling.

Unge og kvinder kan forandre verden

Vi arbejder primært med unge og kvinder verden over – og støtter dem i at skabe forandring.

Det er langsigtede indsatser, der ofte tager rigtig mange år at se effekten af. Af eksempler kan nævnes vores årelange kamp for at få engageret unge i at tage del i det demokratiske arbejde i Zambia, hvor det i 2021 lykkedes gennem en lang indsats at øge antallet af unge, der deltog i landets demokratiske valg, markant. Og tidligere har vi i Gambia opbygget et solidt og stærkt netværk af engagerede, demokratiske aktivister, der med stor succes har sikret et mere demokratisk Gambia.

Højskoler verden over

Vores arbejde vi gennemfører sammen med en lang lange række af lokale organisationer verden over samt vores Globale Platforme.

Globale Platforme er et verdensomspændende netværk af højskoler, der tilbyder kurser i menneskerettigheder, globalt medborgerskab, kampagnetilrettelæggelse, iværksætteri, frivillighed, kommunikation og sociale medier. På platformene står vi for kurser og kapacitetsopbygning for organisationer og unge, der ønsker at være med til at skabe positive forandringer i deres samfund.

Etableringen af globale platforme i nogle af verdens fattigste lande, er en del af Mellemfolkeligt Samvirkes strategi om at skabe et mere retfærdigt verdenssamfund ved at støtte fattige og udsattes rettigheder.

Vores humanitære arbejde

Med vores humanitære arbejde støtter vi mennesker, når katastrofen rammer.

Vi hjælper mennesker i nød efter katastrofer og kriser, vi beskytter menneskers rettigheder og støtter de ramte samfund, så de er stærkere efter genopbygningen, end før katastrofen ramte. Vi støtter i en lang række katastrofeområder verden over - og er klar til at rykke ud med hjælp, hvis der er brug for det.

Faglig rådgivning

Vi giver målrettet faglig sparring til lokale organisationer, sociale bevægelser og unge.

Det gør vi gennem vores rådgivere og inspiratorer, der sendes ud med programmet People4Change. Rådgivere og inspiratorer virker som mentorer for de unge, som kæmper for politiske forandringer. De arbejder, hvor de unge lever, så de er let tilgængelige i de unges hverdag. Vores rådgivere og inspiratorer kommer altid fra et andet sted end dér, hvor de arbejder. Ved at komme et andet område i samme land eller fra et andet land kommer de med nye og andre perspektiver på, hvordan problemer kan løses.

Sammen forandrer vi verden

Billede
Ikon for sundhed

324.300 personer
I 2020 gav vi 324.300 personer bedre adgang til sundhedsydelser i form af nye lokale sundhedsklinikker og flere medarbejdere.

Billede
Ikon for vand

342.300 personer
I 2020 gav vi 342.300 personer adgang til forbedrede vand- og hygiejneforhold.

Billede
Ikon for deltagerdemokrati

1.131 unge
I 2020 blev 1.131 unge valgt til at tage demokratiske beslutninger på lokalt og nationalt plan.

Remote video URL

En global organisation

Vi er en del af ActionAid International, som arbejder i 40 lande for en verden fri for fattigdom og uretfærdighed.

ActionAid's hovedkontor ligger i Johannesburg i Sydafrika. Det gør os til den eneste store internationale udviklingsorganisation med hovedkontoret placeret i Afrika. Derudover har vi kontorer i Asien, Nord-, Syd og Centralamerika og Europa.

Bliv medlem

Meld dig ind i Mellemfolkeligt Samvirke og bliv en del af kampen for en mere bæredygtig og lige verden.


Vælg beløb
Dine oplysninger
Betaling
Vælg månedligt beløb
75
100
150
Minimumsbeløbet er 30 kroner

Meld dig ind i Mellemfolkeligt Samvirke og bliv en del af kampen for en mere bæredygtig og lige verden.

I mere end 75 år har vi kæmpet for fattige og udsatte mennesker verden over. I dag er vi et fællesskab med over 20.000 medlemmer, der sammen kæmper for, at alle mennesker kan leve i frihed og værdighed.

Billede
Unge i Mellemøsten
Fotobyline
Foto: Jacob Dall