Billede
Skriv under. Her har 46.000 skrevet under.

SKRIV UNDER

Brug din underskrift til at forandre verden. Start allerede nu.

Din underskrift er vigtig. Jo flere vi er, jo større pres kan vi sammen lægge. Vi lover at bruge din underskrift bedst muligt. Til at lægge pres på politikerne. Til at skabe opmærksomhed. Til at forandre verden.

Billede
Demonstration for fair flygtningepolitik 2022

Beskyt Flygtninge

Prik til din politiker og bed vedkommende om at skrive under på Flygtningeløftet - et løfte om at skabe en human og fair flygtningepolitik.