Læs om vores indsamlinger

Mellemfolkeligt Samvirke samler penge ind til vores arbejde fra privatpersoner i Danmark. 

Vi har en række indsamlingsaktiviteter i Danmark blandt privatpersoner, herunder:

Vi er §8A godkendt af de danske myndigheder til at indsamle midler. Læs vores anerkendelse som indsamlingsorganisation samt vores seneste godkendelse fra Indsamlingsnævnet.

De indsamlede midler anvendes til at styrke udsatte og fattige mennesker verden over.

Vi er medlem af ISOBRO og vores indsamlingsaktiviteter lever op til ISOBROs etiske retningslinjer. Indsamlingsnævnet er blevet oplyst om vores indsamlingsaktiviteter, og du kan finde vores orientering her.

Mellemfolkeligt Samvirkes administrations- og ledelsesudgifter udgør omkring 6% af det totale budget.

Øremærkede indsamlinger