Billede
Undervisning. Foto: Jeppe Carlsen

Se vores undervisningstilbud

Vi tilbyder workshops og andre undervisningstilbud til både elever og lærere. Vi giver også mulighed for at komme på grønne og lærerige studieture til Europa. 

Med vores team af undervisere med stor erfaring på skoleområdet tilbyder Mellemfolkeligt Samvirke mange forskellige undervisningstilbud. Kendetegnende for dem alle er sloganet "Klassen ud i verden - verden ind i klassen." Vi arbejder med at gøre flere elever til globale medborgere, der tager kritisk stilling til verden omkring dem og gør en aktiv indsats for at gøre verden til et bedre sted, både lokalt og globalt.

 

Se vores kurser for elever

Altid på Mellemfolkeligt Samvirkes kurser

  1. Nærværende undervisning med plads til diskussion og refleksion.
  2. Deltagerne engageres og inddrages aktivt.
  3. Engagerede og passionerede undervisere.

Materiale om FN's verdensmål

verdensmålene.dk finder du masser af gratis undervisningsmateriale til elever på ungdomsuddannelserne.

På hjemmesiden har vi undervisningsforløb, øvelser, film, podcasts og meget andet, der gør eleverne klogere på FN's 17 verdensmål. Materialet er målrettet de enkelte fag på ungdomsuddannelserne. 

Lær at bruge din stemme

Gennem AktivismeLab får dine elever redskaber til at handle på en sag, de brænder for, og de lærer, hvordan de kan blive en aktiv del af samfundet. 

Workshoppen giver eleverne en dybere forståelse for, hvordan aktivisme kan bruges som demokratisk middel til at opnå forandringer i fællesskab.

Med kreativ aktivisme lærer de at tænke ud af boksen og bruge kreative virkemidler til at planlægge deres egne aktioner på skolen eller i nærmiljøet.

Tag på studietur

Vi har mange års erfaring i at arrangere studieture med globalt udsyn for unge.

Sammen med vores rejseprogram Global Contact er vi specialister i at arrangere globale studieture. Vi arrangerer også gerne studieture til København, hvor vi byder på alternative byvandringer og workshops. 

Workshops for lærere

Vil du inspireres til, hvordan du styrker det globale perspektiv i din undervisning?

Vi tilbyder skræddersyede oplæg til undervisere og skoler, der vil have fokus på det globale perspektiv. På workshoppen lærer du, hvordan du kan styrke de globale kompetencer hos eleverne.