Billede
Mennesker fra Bangladesh. Foto: Gustavo Garcia Solares.

Vision og mission

Mellemfolkeligt Samvirke fremmer mellemfolkelig forståelse og solidaritet for gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser at bidrage til en bæredygtig global udvikling og en retfærdig fordeling af jordens rigdomme.

Vision

En retfærdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed uden fattigdom og undertrykkelse.

Hvem

Vi arbejder med særligt fokus på unge, der er udsat for fattigdom og diskrimination.

Mission

Vi opbygger fællesskaber, der kan tage kampen op mod uretfærdighed, fattigdom og diskrimination.

 

Vi kæmper for:

 • Politisk deltagelse
  At organisere unge mænd og kvinder i stærke fællesskaber, så de får indflydelse på politiske beslutninger og kan kæmpe for retfærdige, demokratiske og bæredygtige samfund.
 • Bæredygtig og retfærdig økonomi
  At holde regeringer og virksomheder ansvarlige for at skabe lige samfund, med bæredygtig produktion, forbrug og investeringer. Og sikre at unge mænd og kvinder har muligheder for at skabe et anstændigt livsgrundlag.
 • Social sammenhængskraft
  At bygge bro og skabe gensidig respekt mellem mennesker – både lokalt og globalt. Vi vil modarbejde den splittelse og polarisering af mennesker, der netop nu truer stabile og demokratiske fællesskaber.

Hvordan?

 • Organisering - vi gør folk i stand til at handle selv
 • Nye alliancer - vi forbinder og styrker folkelige bevægelser
 • Bæredygtige alternativer - vi nytænker løsninger på verdens problemer
 • Dokumentation og analyse - vi bygger vores arbejde på folks egne analyser af deres virkelighed
 • Oplysning og kampagne - vi engagerer folk og udfordrer beslutningstagere
Billede
Stop udvisningerne demo

Vil du være med?

Bliv en del af kampen. Bliv medlem af Mellemfolkeligt Samvirke.


Vælg beløb
Dine oplysninger
Betaling
Vælg månedligt beløb
115
200
250
Minimumsbeløb er 25 DKK

Bliv en del af kampen. Bliv medlem af Mellemfolkeligt Samvirke.

Som medlem er du med til at kæmpe for en mere bæredygtig og lige verden. Du bliver en del af et fællesskab på ca. 20.000 personer, der ønsker at skabe forandring og bekæmpe diskrimination og fattigdom. 

Bliv medlem i dag!