Billede
Et verdenskort over de steder vi arbejder

Her arbejder vi

Vi er til stede i 45 lande, hvor vi opbygger fællesskaber, der kan tage kampen op mod uretfærdighed, fattigdom og diskrimination.

I Mellemfolkeligt Samvirke har vi en lang række projekter i det globale syd, hvor vi blandt andet samarbejder med unge aktivister i Afrika, Asien og Mellemøsten. Gennem vores Globale Platforme og vores lokale partnere kæmper vi for at styrke menneskerettigheder, bekæmpe fattigdom, fremme demokrati og sikre nødhjælp, når katastrofen rammer. Vi er til stede for at styrke kvinders rettigheder og hjælpe marginaliserede til at få en stærk stemme.

I de tre verdensområder lever millioner af mennesker i massiv fattigdom, ulighed og krig. De senere år har områderne også for alvor mærket klimakonsekvenserne af Vestens massive CO2-aftryk.

I Danmark arbejder vi for at bekæmpe diskrimination og for at opnå en fair flygtningepolitik. Vi kæmper for et Danmark, der tager ansvar for Vestens massive klimatryk, og en regering, der handler på klimakrisen og lever op til internationale aftaler. Vi skriver om og handler på de humanitære kriser, der aldrig når mediernes søgelys. 

Nederst på siden kan du læse om nogle af resultaterne af vores arbejde.

Et udvalg af vores samarbejdslande

Billede
Afrikas Horn

Afrikas Horn

I Afrikas Horn kæmper vi for klimaretfærdighed. Siden 2010 har ekstrem tørke hærget Afrikas Horn. Over 26 millioner mennesker, hvoraf halvdelen er børn, er i livstruende mangel på vand.
Læs mere
Billede
Bangladesh

Bangladesh

I Bangladesh kæmper vi for kvinders rettigheder, for at stoppe børneægteskaber samt for klimaretfærdighed. Vi etablerer trygge rum med adgang til lægehjælp i områder præget af fattigdom.
Læs mere
Billede
Myanmar

Myanmar

I Myanmar træner vi unge aktivister i ungdomsledelse og aktivisme for at kæmpe for kvinders og for den øvrige civilbefolknings demokratiske rettigheder.
Læs mere
Billede
Palæstinensiske drenge i murbrokker

Palæstina

I Gaza og på Vestbredden træner vi unge palæstinensere i at dokumentere brud på menneskerrettigheder og humanitær lov. Vi giver nødhjælp, når bomberne destruerer hjem og liv.
Læs mere
Billede
Syrien ung pige

Syrien

I Syrien hjælper vi med at opbygge samfund, der er modstandsdygtige overfor katastrofer. Vi træner unge aktivister i at dokumentere menneskerettighedsbrud og tortur, og vi giver nødhjælp, hvis krisen rammer.
Læs mere
Billede
skatteaktivisme uganda

Uganda

I Uganda arbejder vi blandt andet for at styrke unge kvinders ret til at deltage politisk og for at bekæmpe korruption og brud på menneskerettigheder.
Læs mere
Billede
Ukraine krig

Ukraine

Siden krigen brød ud i februar 2022 har vi været til stede i Ukraine. I samarbejde med lokale organisationer deler vi nødhjælp ud, når bomberne rammer, og vi tilbyder safe spaces og psykosocial hjælp.
Læs mere
Billede
Zambia børn

Zambia

I Zambia kæmper vi for bedre føde- og sundhedshjælp til kvinder. Vi træner unge aktivister i at dokumentere uligheden i sundhedssektoren og presse beslutningstagere for bedre sundhedshjælp til kvinder i en sårbar situation.
Læs mere
Billede
Zimbabwe seje kvinder

Zimbabwe

I Zimbabwe ruster vi unge med viden om deres sociale og økonomiske rettigheder, og vi styrker dem i at kæmpe for kvinders uddannelsesmuligheder.
Læs mere

657.000 Rohingya-flygtninge støttet med nød- og psykologhjælp

Siden 2017 er næsten 1 mio. Rohingyaer flygtet fra drab, massiv undertrykkelse og vold i Myanmars Rakhine-stat.

Cox-Bazar-lejren i Bangladesh er verdens største flygtningelejr. Her lever det muslimske mindretal Rohingayer. Vold, tvangsægteskab og massiv statslig undertrykkelse dominerer deres hverdag. 600.000 Rohingya-flygtninge er fortsat nægtet adgang til mad, vand og tag over hovedet.

Vi har etableret trygge rum for kvinder og er til stede med massiv nød- og psykologhjælp. Sammen med aktivister har vi startet det kvindeledede hold 'WATCH' for at forebygge vold mod kvinder i Cox-Bazar-lejren.

Unge sikrer rent drikkevand til deres lokalsamfund

61 år med olieudvining har store klimakonsekvenser i lbeno, Nigeria.

Jorderosion, luft- og vandforurening. En ødelagt fiskeri- og landbrugssektor. Massiv stigning i fattigdom og marginaliserede mennesker. Det er konsekvensen af 61 års olieudvinding.

Vi er til stede i lbeno, hvor vi træner unge aktivister i at kæmpe for deres rettigheder. Det har blandt andet resulteret i, at 25 unge organiserede sig i kampen for rent drikkevand. Deres hårde arbejde førte til vandrensere, og i dag har lokalsamfundet i lbeno rent drikkevand.

Haveprojekt styrker 2666 afghanske husstande

I Jawzjan-provinsen i det nordlige Afghanistan uddanner vi kvinder og personer med handicap i at drive landbrug.

I Afghanistan er det svært at klare sig selv som kvinde, eller hvis man har et handicap. Derfor har vi uddannet kvinder og personer med handicap i at drive landbrug. Vi udleverer de nødvendige redskaber, så de kan skabe deres egen hjemmehave.

Projektet giver personer med handicap og kvinder mulighed for at tjene til eget levebrød og på den måde blive selvforsynende. 

Unge går forrest i kampen for demokrati

Vi har skabt et ungenetværk med unge fra Georgien, Ukraine og Moldova.

I Georgien er vold og diskrimination mod kvinder og LGBT+-personer samt mangel på rettigheder et stigende problem. Samtidig mangler der politisk handling på klima- og miljøområdet.

Men nu skal ligestilling, frihedsrettigheder og en grøn fremtid øverst på dagsordenen. Det er målet med vores tværkulturelle projekt, der skal styrke unges demokratiske deltagelse og indflydelse.

Haseena skulle tvangsgiftes. Nu kæmper hun imod børneægteskaber

I Nepal kæmper aktivisten Haseena imod børneægteskaber og for kvinders rettigheder. 

Haseena stod til et tvangsægteskab med sin fætter. Men efter hun havde deltaget i vores ungeledede program i kampen mod børneægteskaber, Global Platform Nepal, nægtede hun. 

På trods af at hun mistede kontakten til sin familie, er hun nu i uddannelse. Sammen med vores Globale Platform kæmper hun en brav kamp mod børneægteskaber og for lige rettigheder for alle køn.