Billede
ungeprogram - debat hvor ung kvinde har mikrofonen

UNGE VIL TALES MED – IKKE OM

I National Youth Programme støtter vi unge fra såkaldte udsatte boligområder i at få en stemme og skabe stærke fællesskaber.

Siden 2014 har Mellemfolkeligt Samvirke arbejdet med unges aktive medborgerskab og deltagelse i det danske demokrati i de såkaldte ghettoer og udsatte boligområder. Formålet med vores arbejde er at skabe positive forandringer i samfundet og bedre vilkår for unge. Vores arbejde tager udgangspunkt i en rettighedsbaseret tilgang med fokus på demokratisk empowerment. De unge skal være drivkraften bag aktiviteterne, og derfor inddrages de i alle projektets faser.

Kernen af vores arbejde er at understøtte forskellige typer af ungeorganiseringer i en række boligområder rundt om i landet. Vi tilpasser vores arbejde til de unges virkelighed. Derfor er organiseringen, mødestrukturerne og aktiviteterne for hvert ungefællesskab unikt.

”Vi ønsker at skabe håb

og motivere unge til at

tro på sig selv, og at de kan

være med til at gøre en forskel.”

– Barwaqo, Tingbjerg

Ungeprogram - Barwago til debat

UNGE STEMMER SKAL HØRES - OGSÅ DIGITALT

I en tid med faldende demokratisk selvtillid blandt unge er det vigtigt at støtte deres digitale medborgerskab.

Vi har udviklet en digital værktøjskasse, til dig som er praktiker og arbejder med unges dannelse og fællesskaber. Her får du værktøjer til at gå i dialog med de unge om deres digitale liv, samt værktøjer til hvordan du kan inddrage øvelser og lave digitale indholdsproduktioner sammen med unge.
 

Gå til værktøjskassen her

Hvor arbejder vi?

Vi arbejder i hele Danmark. I Storkøbenhavn er vi engageret på Nørrebro, Tingbjerg og Albertslund. På Fyn er vi til stede i Vollsmose. I Jylland arbejder vi i Bispehaven i Århus, Østerbyen i Esbjerg og Nørager/Søstjernen i Sønderborg.

Hvad laver vi?

Vi arbejder på to niveauer: Lokalt og nationalt.

Lokal understøtter vi de unge i at lave arrangementer for andre unge såsom filmaften, sports events og festivaler. Vi hjælper dem med at blande sig i samfundsdebatter ved at skrive debatindlæg, deltage i beboerdemokratiet og kæmpe for steder, hvor unge kan opholde sig i deres boligområder.

Nationalt arrangerer vi tværgående aktiviteter. Vi deltager i Folkemødet, Ungdommens Folkemøde, afholder ungekonference, studieture og kompetenceudviklingsforløb. Vi samler unge på tværs af områder til workshopforløb, hvor vi snakker om emner som racisme, meningsdannelse, konflikthåndtering, fake news og organisering.

Hvem arbejder vi med?

Projektets ville ikke være en realitet uden stærke og gensidigt forpligtende partnerskaber i samarbejde med lokale aktører og partnere.

Det er blandt andet klubber, boligsociale helhedsplaner og kulturhuse, og vores socialpædagogiske sparringspartner SPUK.

Billede
ungeprogram sang på Folkemødet

Vil du vide mere?

Metoder til at arbejde med unge og demokrati i udsatte boligområder

Baseret på vores arbejde med unge og demokrati har vi udarbejdet et metodehæfte i tæt samarbejde med Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter og med sparring fra Center for Ungdomsforskning. 

Ungerådsmanual

Hvordan etablerer man ungeråd? Vi har mange års erfaring med at opstarte og drive ungeråd. På denne baggrund har vi i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet 'Ungerådsmanual' - en praktisk guide til klubber og andre aktører, der ønsker at styrke unges demokratiske dannelse gennem aktiv deltagelse i ungeråd. 

Evaluering: unges deltagelse i forpligtende fællesskaber som vej til uddannelse og job

Med støtte fra Tuborgfondet har Pluss og Mellemfolkeligt Samvirke dokumenteret og evalueret National Youth Programme’s indsats i sidste 3 år. Vi zoomer ind på hvad deltagelse i lokale fællesskaber kan betyde for unges uddannelses- og jobparathed og hvorfor det hænger sammen i rapporten 'Unges deltagelse i forpligtende fællesskaber'

KONTAKT

Vil du høre mere om projektet eller tale med os om mulighederne for et fremtidigt samarbejde? Kontakt os endelig, så giver vi en kop kaffe og en uforpligtende snak. Skriv til programleder Stine Thuge på sth@ms.dk

Billede
Tingbjerg banner