Billede
Logo for Kafé Kloden

Kafé Kloden

Kom til pop-up café på forskellige lokationer i Odense. Kafé Kloden er en debatcafé, som inviterer til bæredygtig mad og arrangementer med foredrag, teater, debat og samtale. Arrangementerne har udgangspunkt i MS' vision om en bæredygtig global udvikling og en retfærdig fordeling af jordens rigdomme.

Hvis du gerne vil give en hånd med eller modtage et nyhedsbrev, så skriv til kafekloden@gmail.com eller kontakt koordinator Henrik Steen Pedersen på 27 39 09 04. 

Billede
Maria Reumert Gjerding
Fotobyline
DN

De to store kriser: Klima og biodiversitet

Verdensmål nr. 13, 14 og 15. Klimaindsats, livet i havet og livet på land
Foredrag ved Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening
Klimavenlig fællesspisning
 
Mandag 26. september 2022
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Vi står midt i to kriser: En klimakrise og en biodiversitetskrise, de hænger uløseligt sammen, og derfor må de også løses i samspil. Vi skal op i et helt andet gear i Danmark, hvis vi skal nå både biodiversitets- og klimamål. Der skal et holdningsskifte til, så vi ikke længere ser naturen som en omkostning for samfundet eller som en barriere for at nå klimamål, men i stedet som en tæt allieret i klimakampen. Kampen for natur og klima skal samtænkes og kræver indsats fra os alle.
 
Fællesspisning kl. 18.00 i kantinen på 3. sal
Foredrag kl. 19.00-21.00 ved scenen på 2. sal
 
Billetpris: Fællesspisning + foredrag kr. 170
Foredrag alene kr. 50
 
Sidste frist for tilmelding til spisning: tirsdag d. 20/9.
 
Arrangementet er lavet i samarbejde mellem Odense Biblioteker og Borgerservice og Kafé Kloden.
 

Billede
Jørgen Steen Nielsen

Klimaudfordringen – kan vi nå det?

Foredrag ved Jørgen Steen Nielsen, journalist og forfatter
Klimavenlig fællesspisning

Torsdag 27. oktober 2022
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Jørgen Steen Nielsen er journalist og forfatter til Som gjaldt det livet, hvor han giver et overblik over klimakrisen.  Han foretager desuden en vurdering af de muligheder, vi har. Han er ansat på Dagbladet Information og har i årtier arbejdet med spørgsmål om miljø og klima – det seneste årti med særligt fokus på de voksende klimaforandringer.
Jørgen Steen Nielsen har fingeren på pulsen, men han forholder sig også til klimaspørgsmålet – han tager stilling. “Jeg opfatter mig selv som både journalist og aktivist,” siger han.

Fællesspisning kl. 18.00 i kantinen på 3. sal
Foredrag kl. 19.00-21.00 ved scenen på 2. sal

Billetpris: Fællesspisning + foredrag kr. 170
Foredrag alene kr. 50

Sidste frist for tilmelding til spisning: søndag d. 23/10.

Arrangementet er lavet i samarbejde mellem Odense Biblioteker og Borgerservice og Kafé Kloden.
 

Billede
Sebastian Mernild

Klimaforandringerne – hvad har vi set, og hvad vil der komme?

Verdensmål nr. 13. Klimaindsats

Foredrag ved Sebastian Mernild, professor og hovedforfatter på FN's klimarapport
Klimavenlig fællesspisning

Torsdag 24. november 2022
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Sebastian Mernild har været formand for Odense Kommunes Task Force Klimaneutral 2030, der bl.a. anbefaler zoner i midtbyen, hvor der kun må køre biler, der ikke udleder CO2. Han skriver bl.a.: ”Det er utvetydigt, at menneskelig indflydelse har opvarmet klimasystemet, og at udbredte og hastige klimafor-andringer har fundet sted. Den globale overfladetemperatur var 1,09°C højere i 2011–2020 end 1850–1900.” Mernild vil give jer en indflyvning til de klimaforandringer, vi har set over tid, men også hvad vi forventeligt vil se af forandringer i årtierne, der kommer.
 
Fællesspisning kl. 18.00 i kantinen på 3. sal
Foredrag kl. 19.00-21.00 ved scenen på 2. sal

Billetpris: Fællesspisning + foredrag kr. 170
Foredrag alene kr. 50

Sidste frist for tilmelding til spisning: søndag d. 20/11

Arrangementet er lavet i et samarbejde mellem Odense Biblioteker og Borgerservice og Kafé Kloden.
 

Foredrag: Mig og verdensmålene

Foredraget ”Mig og verdensmålene” tilbydes til alle former for uddannelsesinstitutioner.

Henrik Steen Pedersen fortæller sin egen, helt personlige, historie om mødet med nogle af Verdensmålenes store temaer: kvalitetsuddannelse, rent drikkevand, sult, fattigdom, ulighed og ikke mindst klimaforandringer.

Foredraget starter i Danmark i 5. klasse, fører tilhørerne ud på en lang rejse til klodens fattigste verdensdel og hjem igen til alle de udfordringer, vores stigende velstand har medført.  

Velegnet til fællestimer eller som del af et tema om Verdensmålene, men kan også ”stå alene” Der er indlagt opgaver til tilhørerne undervejs.

  • Aldersgruppe: fra 5. klassetrin.
  • Varighed: 1,5 time eller 2 timer med pause indlagt.
  • Foredraget er gratis, men der kan være udgifter til transport.
  • Tekniske krav: Projektor og lydforstærkning (headsæt) til større grupper.    

Kontakt Henrik på 27 39 09 04 eller skriv til kafekloden@gmail.com.

Hvordan er forholdet mellem klima og Corona?

Henrik Steen Pedersen fra Kafé Kloden er blevet interviewet om klima og corona til lokaltv, Odense Ser Rødt.

Et kort klip kan ses på Kafé Klodens Facebook-side og et længere her:

Bliv frivillig i Kafé Kloden

Har du lyst til at blive frivillig?

Du kan være med til at støtte op om vores pop-up café ved at blive frivillig.

Remote video URL

Farvel til dansk landbrug?

Fik du ikke hørt Kjeld Hansens foredrag? Så har du muligheden herunder. 

Hvis det var en overraskelse for dig, at vi havde en bestand på 15 millioner mink i Danmark, så er du ikke alene. Måske har du også hørt om svineinfluenza. Kjeld Hansen, der fornylig holdt foredrag i Kafé Kloden, er ikke overrasket over den aktuelle situation i dansk landbrug. Han har kritiseret de industrielle produktionsmetoder i årevis. I løbet af foredraget afholdt hos Kafé Kloden hudfletter han landbrugets produktionsformer og ikke mindst Landbrug & Fødevarers kolossale propagandaapparat, som skal lære os at spise mere svinekød. Eller grisekød, som det hedder i moderne dansk reklamesprog.

Dansk Landbrug står for ¼ af CO2-udledningen. Forhandlingerne om reduktion frem mod 70% i 2030 er blevet udskudt. Derfor er vi glade for at præsentere en videooptagelse af Kjeld Hansens spændende og engagerende foredrag. 

Remote video URL