Billede
Ung kvinde igang med at sætte post-its op på tavle

Meld dig til et kursus

Få værktøjer til at skabe positive forandringer med et kursus hos Mellemfolkeligt Samvirke. 

I Mellemfolkeligt Samvirke har vi specialiseret os i involverende undervisningsmetoder og brug af uddannelse til at skabe social forandring. Vores undervisere er unge og erfarne mennesker, der konstant afprøver nye tilgange til læring for at sikre den mest innovative læringsproces for vores kursister. 

Alle vores kurser er baseret på vores deltager- og handlingsorienterede læringsprincipper. Det betyder, at vi på alle vores kurser sætter deltagernes motivation og egne erfaringer i centrum, og udforsker det gennem involverende metoder og procesværktøjer. 

OBS: Vi arbejder på højtryk på nye kurser. Du finder dem her på siden, når vi har dem klar.

Er du underviser?

VerdensKlasse er et fællesskab for skoler og skoleklasser, der åbner sig mod verden og inddrager den i undervisningen.

Vi arbejder med at gøre flere elever til globale medborgere, der tager kritisk stilling til verden omkring dem og gør en aktiv indsats for at gøre verden til et bedre sted, både lokalt og globalt.