Status 2021

Status over ansatte og ansættelsesforhold 2021 i Mellemfolkeligt Samvirke.