Dokumenter for organisationen

Viser 6 ud af 149

ESG rapport 2023

ESG står for Environmental Social Governance og viser, hvordan Mellemfolkeligt Samvirke blandt andet arbejder med miljø, inklusion og mangfoldighed.