Bedre beskyttelse af flygtninge i Danmark

Positionspapir af Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælp, Amnesty International, Refugees Welcome, Red Barnet og Dignity om beskyttelse af flygtninge.