Fuelling the Fire

Læs den engelske rapport om, hvordan man i Norge fortsætter med at bruge offentlige midler på investeringer i fossile brændstoffer.