Handleguide - sammen for folkeretten

Her er en handleguide med eksempler på, hvordan du kan bidrage til, at retssagen om stop salg af våbensalg til Israel bliver til en folkesag.