How the Finance Flows

Denne rapport kortlægger de finansielle flows fra banker til fossile brændsler og industrielt landbrug i de 134 lande i det Globale Syd.