Unge deltager i forpligtende fællesskaber

Med støtte fra Tuborgfondet har Pluss og Mellemfolkeligt Samvirke dokumenteret og evalueret National Youth Programme’s indsats i sidste tre år.