YOUTH-LED LEADERSHIP

Et casestudie, som argumenterer for, at magten bør gives til unge mennesker ved humanitære kriser.