Rådsmedlemmer 2018-2019

Se, hvem der var medlemmer af Mellemfolkeligt Samvirkes råd fra 2018 til 2019.