Rådsmedlemmer 2022-2023

Rådsmedlemmer i Mellemfolkeligt Samvirke for 2022-2023.