Rapport om FN's 17 verdensmål

Mellemfolkeligt Samvirke ser i rapporten på FN's 17 verdensmål.
Hent filer