Billede
Palæstinensisk dreng
Fotobyline
Mahmud Hams/AFP/Ritzau Scanpix

Stop våbeneksport til Israel

Trods gentagne advarsler om muligt folkedrab fra flere humanitære organisationer og FN’s højeste domstol fortsætter den danske stat med at tillade våbeneksport til Israel. Derfor har vi sammen med Amnesty International, Oxfam Danmark og den palæstinensiske menneskerettighedsorganisation Al-Haq sagsøgt staten.

 

Trods gentagne advarsler om muligt folkedrab fra flere humanitære organisationer og FN’s højeste domstol fortsætter den danske stat med at tillade våbeneksport til Israel. Derfor har vi sammen med Amnesty International, Oxfam Danmark og den palæstinensiske menneskerettighedsorganisation Al-Haq sagsøgt staten.

I kølvandet på Hamas' terrorangreb den 7. oktober 2023 har Israel kastet mere end 25.000 tons bomber over Gaza. Konsekvenserne er katastrofale. 70 procent af Gaza ligger i ruiner, mens over 30.000 palæstinensere er dræbt – mange af dem er børn. Kvinder gennemgår kejsersnit uden bedøvelse, og hundredtusinder står over for sultedød. 

Angrebene er ikke blot ude af proportioner. De udgør muligvis også en alvorlig overtrædelse af krigens love ved at ramme civile, hospitaler og civil infrastruktur. Desuden forhindrer de FN og humanitære organisationer i at levere nødhjælp. Selv Den Internationale Domstol har udtrykt begrundet mistanke om, at Israel begår folkedrab i Gaza.

Til trods for dette fortsætter den danske stat ufortrødent den direkte og indirekte våbeneksport til Israel. Danmark har lovmæssigt forpligtet sig til folkeretten og til at forhindre, at våbensalg bidrager til krigsforbrydelser og folkedrab. Oxfam Holland har allerede vundet en retssag om at stoppe våbeneksport til Israel, og Danmark er bundet af de samme internationale regler som Holland. Nemlig FN’s Våbenhandelstraktat og EU’s Fælles Regler om Våbeneksport.

Ved at stævne staten ønsker  vi at beskytte civilbefolkningen i Gaza og sikre, at Danmark overholder folkeretten.

Det går din støtte til
Din donation går til at betale for de omkostninger, der er forbundet med retssagen, herunder bl.a. til oplysningsmateriale, debatarrangementer og folkelige events rundt omkring i landet.

Opdatering 19. marts - så langt er vi nået
Vi er dybt taknemmelige for den overvældende støtte, vi har oplevet i forbindelse med retssagen.

Med tusindvis af donationer er omkostninger til advokater nu fuldt dækket. Arbejdet stopper dog ikke her. Vi skal fastholde presset på regeringen og bevare fokus på folkeretten. Derfor fortsætter vi indsamlingen, hvor donationerne vil blive brugt på øvrige omkostninger til retssagen herunder også oplysningsmateriale, debatarrangementer og folkelige events rundt omkring i landet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er påstanden, som domstolen skal tage stilling til?

Vi vurderer, at Danmark overtræder internationale regler om våbenhandel, som forbyder direkte og indirekte våbeneksport, når der er en klar risiko for at våbnene og det militære udstyr bliver anvendt til at overtræde folkeretten – herunder til at begå krigsforbrydelser. 

Hvem bliver stævnet - og hvorfor?

Udenrigsministeriet og Rigspolitiet stævnes, fordi de i dette tilfælde er de ansvarlige myndigheder for administration af tilladelser til våbeneksport fra Danmark. Våbentilladelserne gives fra Justistministeret,  og med vurdering fra Udenrigsministeriet, til  F-35 samarbejdet, som USA leder. Heraf fordeler USA våbendele til Israel.  På trods af, at der er klar risiko for folkedrab i Gaza og omfattende overtrædelser af den humanitære folkeret, fastholder Danmark praksis med at tillade den indirekte og direkte våbeneksport til Israel. Det sker trods en hollandsk domstols beslutning om at stoppe våbeneksport til Israel, fordi eksporten anses for at være i strid med både EU's fælles holdning for våbeneksport og FN's våbenhandelstraktat – traktater, som både Holland og Danmark har underskrevet og som er juridisk bindende.  

Hvad eksporterer Danmark konkret til Israel?

De danske myndigheder har igennem mange år tilladt danske virksomheder at eksportere komponenter til F-35-kampfly igennem et amerikansk ledet forsvarssamarbejde. Dette er i praksis sket uden at foretage konkrete vurderinger af mulige slutbrugere samt af risikoen for, at det kan bidrage til krigsforbrydelser. Det har dagbladet Information og mediet Danwatch afdækket. USA sælger de færdigproducerede kampfly videre til Israel.

Hvad går din donation til?

Din donation går direkte til sagens omkostninger. Helt konkret går den til, at vi kan ansætte de bedste fagfolk, indsamle beviser, præsentere en overbevisende sag samt dække relaterede omkostninger såsom retsgebyrer og dokumentation.

I tilfælde af at der bliver givet fri proces, således at staten betaler for sagens omkostninger, eller at det indsamlede beløb bliver højere end sagens omkostninger, går de indsamlede midler til Mellemfolkeligt Samvirkes øvrige politiske arbejde for Palæstina. Der er dog ingen garanti for, at der bliver givet fri proces, og den økonomiske støtte er derfor vigtig.

Opdatering:
Vi er dybt taknemmelige for den overvældende støtte, vi har oplevet i forbindelse med retssagen.

Med tusindvis af donationer er omkostninger til advokater nu fuldt dækket. Arbejdet stopper dog ikke her. Vi skal fastholde presset på regeringen og bevare fokus på folkeretten. Derfor fortsætter vi indsamlingen, hvor donationerne vil blive brugt på øvrige omkostninger til retssagen herunder også oplysningsmateriale, debatarrangementer og folkelige events rundt omkring i landet.

Findes der alternative måder at presse på fremfor at gå rettens vej?

Forud for retssagen har vi gjort alt i vores magt for at ændre regeringens praksis. Vi har været til møder med ministre og folketingsmedlemmer, delt vores bekymringer og opfordret dem til et stop af dansk våbeneksport. Vi har også indsamlet underskrifter, delt vores synspunkt i medierne, arrangeret demonstrationer og mobiliseret danskernes støtte. Nu finder vi det nødvendigt at indbringe sagen for domstolene, der må vurdere, om Danmark overholder vores forpligtelser. 

Hvilken garanti har jeg for, at retssagen bliver en succes?

Vi mener, at vi har en stærk sag. Selvom vi ikke kan garantere resultatet, er vi i sagen repræsenteret af et stærkt juridisk team med stor erfaring inden for håndtering af lignende sager. Din støtte bidrager til, at vi kan ansætte de bedste fagfolk, indsamle beviser, præsentere en overbevisende sag samt dække relaterede omkostninger såsom retsgebyrer og dokumentation. 

Hvad er omkostningerne for sagen, og hvad sker der, hvis I ikke får indsamlet det fulde beløb?

Omkostningerne for retssagen er estimeret til 900.000 kroner, og det er vores klare ambition at indsamle det fulde beløb. Hvert bidrag tæller, og vi værdsætter al støtte, vi modtager. Når vi ikke helt i mål, er pengene dog ikke spildt. Uanset hvad bliver der en retssag, og din donation går direkte til at betale for omkostningerne. Hvis vi ikke når helt i mål, vil organisationerne selv betale for de sidste omkostninger. 

Hvad er folkeretten?

‘Folkeret’ er den danske betegnelse for den del af juraen, der regulerer de retslige forhold mellem stater. På engelsk hedder det ”international law” Men der er ingen indholdsmæssig forskel på ”folkeret” og ”international ret”. Folkeretten omfatter bl.a. Den internationale strafferet og internationale domstole, havret og magtanvendelse og den humanitære folkeret. 

Hvordan kan jeg holde mig opdateret om retssagens fremskridt?

Vi værdsætter din støtte, og vi forpligter os til at holde dig informeret. Støtter vil modtage regelmæssige opdateringer gennem nyhedsbreve, og der vil blive afholdt et informationsmøde om selve retssagen.