SPA 2018-2021 results report

Læs SPA resultatrapporten for perioden 2018-2021, der beskriver Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde.