IT-PARTNER

Udbud fra 2021 til håndteringen af Mellemfolkeligt Samvirkes IT-sikkerhed.

Mellemfolkeligt Samvirke søger en eller flere partnere til at håndtere vores IT Sikkerhed og udvalgte dele af vores operationelle driftsområder. Vi søger en partner med stor ekspertise, der samtidig kan tilføre værdi til vores organisation.

Deadline: Udløbet 28. februar 2021