Billede
Workshop

Råds- og medlemsdag 2021

Kom til Råds- og Medlemsdag i Aarhus den 27. november kl. 11-17. Temaet er Mellemfolkeligt Samvirkes nye strategi. 

Råds - og Medlemsdag 2021 afholdes den 27. november fra kl 11.00 til 17.00 hos Mellemfolkeligt Samvirke i Aarhus, Mejlgade 53.

Det er gratis at deltage, og Mellemfolkeligt Samvirke dækker rejseudgifter svarende til en DSB standardbillet.

Dagen er for dig, der er medlem af Mellemfolkeligt Samvirke, frivillig, en del af Rådet eller aktivist. 

Få indflydelse på strategien

Den 27. november holder vi en råds- og medlemsdag i vores lokaler i Århus (Mejlgade 53) med fokus på at få diskuteret vores kommende strategi (2023-2028). Dagen er din mulighed for at give indspark og diskutere den kommende strategi.

Ganske kort er der lagt op til at den nye strategi skal indeholde 4 spor/fokusområder, hvor vi vil beskrive forandringer, MS kan forsøge at opnå de næste 5 år.

Vi fokuserer på to eksterne forandringsområder – Klimaretfærdighed og medborgerskab/antidiskrimination – og to interne områder – styrkelsen af vores arbejde med frivillige, aktivister og sociale bevægelser og vores økonomi.

Der vil også være en generel del af strategien som i store træk forventes at følge den nuværende strategi. I perioden op til råds- og medlemsdagen bliver der arbejdet på at lave scenarier for de 3 områder som vi så kan gå i dybden med på selve dagen (Økonomisporet starter efter nytår).

Fra bestyrelsens side er der lagt op til en åben proces, hvor der vil blive forsøgt lyttet til alle internt i organisationen samt udvalgte interessenter og eksperter.

Som medlem er det på denne dag at du kan give dit indspark, men der er altid mulighed for at blive yderligere involveret i de 4 spor, du skal blot kontakte tovholderne (se kontakt info nedenfor). Det er også muligt at komme med alternative forslag til forandringsområder. Disse skal gerne skrives ned og sendes til mge@ms.dk senest den 15. november, så de kan blive rundsendt før Råds- og medlemsdagen.

Tovholderne:

Klima: Lars Koch, lak@ms.dk (ansat)

Medborgerskab/antidiskrimination: Maja Bech Gregersen mge@ms.dk (ansat) og Sine Jensen sj@fbr.dk (Råds- og bestyrelsesmedlem)

Sociale bevægelser: Søren Warburg, swa@ms.dk (ansat) og Birgitte Paludan (Råds- og bestyrelsesmedlem)

Program

Se programmet for dagen. 

11.00-12.15: Indledning. Strategiens proces & framing. Diskussion af proces og framing & kontekstanalyse

12.15-12.30: Århus fortæller

12.30-13.15: Frokost

13.15 – 15.45: Gå i dybden med de 4 spor (hvad har vi gjort end til videre, mål)

15.45-16.00: Pause & mingling

16.00 – 17.00: Fælles opsamling, præsentationer og feedback

Meld dig til

Hvilket strategi spor er du mest interesseret i?
Madmuligheder