Strategi 2023-2027

Læs Mellemfolkeligt Samvirkes strategi for år 2023-2027