FRA OLIEKRAFTVÆRKER TIL KLIMALEDERSKAB

Hvordan kan Danmark stoppe støtten til fossile brændsler og blive et grønt foregangsland?