Publikationer

Viser 6 ud af 53

Uddannelse eller statsborgerskab

Kravene til statsborgerskab er nu så stramme, at det forhindrer mange unge i at tage en uddannelse, mens de søger om statsborgerskab.

Formålet med rapporten er at undersøge og uddybe de samfundsmæssige og individuelle konsekvenser af den nuværende lovgivning og at komme med anbefalinger til, hvordan lovgivningen kan ændres til gavn for alle.

ESG rapport 2023

ESG står for Environmental Social Governance og viser, hvordan Mellemfolkeligt Samvirke blandt andet arbejder med miljø, inklusion og mangfoldighed.

Fuelling the Fire

Læs den engelske rapport om, hvordan man i Norge fortsætter med at bruge offentlige midler på investeringer i fossile brændstoffer.