Billede
Medlemmer af rådet

Rådet

Rådet er den øverste myndighed i Mellemfolkeligt Samvirke. 

Rådet består af mellem 40 og 100 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode ved det årlige Rådsvalg.

Rådet: 

  • Beslutter hvilke politiske og strategiske retningslinjer Mellemfolkeligt Samvirke skal følge.
  • Diskuterer og beslutter hvad Mellemfolkeligt Samvirke skal prioritere det kommende år.
  • Vælger Mellemfolkeligt Samvirkes bestyrelse.

Medlemmer af Rådet: 

  • Har mulighed for at stille op til Mellemfolkeligt Samvirkes bestyrelse.
  • Har mulighed for at lave oplæg og stille forslag til Rådet.
  • Får et godt indblik i, hvad der sker i Mellemfolkeligt Samvirke.

 

Referater fra Rådsmøder

Rådsmøde 2022

Rådsmøde 2021

Rådsmøde 2020

Rådsmøde 2019

Rådsmøde 2018

 

Oversigt over medlemmer af Rådet

Rådsmedlemmer 2022-2023

Rådsmedlemmer 2021-2022

Rådsmedlemmer 2020-2021

Rådsmedlemmer 2019-2020

Rådsmedlemmer 2018-2019