Billede
Medlemmer af rådet

Rådet

Rådet er den øverste myndighed i Mellemfolkeligt Samvirke. 

Rådet består af mellem ca. 40 og 100 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode ved det årlige Rådsvalg.

Rådet: 

  • Beslutter hvilke politiske og strategiske retningslinjer Mellemfolkeligt Samvirke skal følge.
  • Diskuterer og beslutter hvad Mellemfolkeligt Samvirke skal prioritere det kommende år.
  • Vælger Mellemfolkeligt Samvirkes bestyrelse.

Medlemmer af Rådet: 

  • Har mulighed for at stille op til Mellemfolkeligt Samvirkes bestyrelse.
  • Har mulighed for at lave oplæg og stille forslag til Rådet.
  • Får et godt indblik i, hvad der sker i Mellemfolkeligt Samvirke.
  • Har mulighed for at deltage i frivilligaktiviteter med andre frivillige

Det årlige Rådsmøde finder sted i juni. I 2024 er der Rådsmøde i weekenden d. 1.-2. juni. 

Vedtægter og strategi

Vedtægter
Strategi for 2023-2027

 

Dagsordener for & Referater fra Rådsmøder

Dagsorden for Rådsmøde 2024

Rådsmøde 2023
Rådsmøde 2022
Rådsmøde 2021
Rådsmøde 2020
Rådsmøde 2019
Rådsmøde 2018

 

Oversigt over medlemmer af Rådet

Rådsmedlemmer 2024-2025
Rådsmedlemmer 2023-2024
Rådsmedlemmer 2022-2023
Rådsmedlemmer 2021-2022
Rådsmedlemmer 2020-2021
Rådsmedlemmer 2019-2020
Rådsmedlemmer 2018-2019