Billede
støttebeviser til nødhjælpsarbejde i Palæstina 2023 fra Mellemfolkeligt Samvirke