Dansk Bank logo lover guld og
grønne skove
Men hælder
milliarder
i OLIE, KUL
og GAS
Danske Bank,
stop
finansiering
af klimaforandringer
NU
Handling nu
Skriv under
>

Stop Danske Bank

Dine informationer sendes til vores server via en krypteret sikker forbindelse. Læs vores privatlivspolitik og betingelser her.

Danske Bank tjener penge på de fossile brændstoffer, der ødelægger klimaet. Det er på tide at sige STOP!

Hvidvask, skattely, våbeninvesteringer, gyldne håndtryk. Danske Bank vælter allerede i skandaler. Nu slår de sig stort op på ambitiøse klimamål, men det er tomme ord. Mens Danske Bank løfter klimaet frem med den ene hånd, kaster de milliarder efter en kulsort industri af fossile brændsler med den anden. Alene siden Parisaftalen i 2015 har Danske Bank finansieret olie, kul og gas for 100 milliarder.

Skriv under og kræv, at Danske Bank holder op med at ødelægge klimaet.
 

Spørgsmål til kampagnen

Verden har stadig brug for fossile brændsler i mange år. Vil det ikke være godt, hvis bankerne udfaser langsomt?

Hvis bankerne stopper med at finansiere kul, olie og gas, betyder det ikke, at produktionen stopper i morgen eller i overmorgen. Mellemfolkeligt Samvirke går ikke ind for et stop for al fossil produktion i morgen, men for en planlagt og hastig udfasning.  

Stop for finansiering af fossile brændsler er afgørende for at understøtte den helt nødvendige udfasning af fossile brændsler, som skal til for, at vi kan begrænse klimakrisen. Ifølge Det Internationale Energiagentur kan vi kun nå Parisaftalens 1,5° mål, hvis vi øjeblikkeligt stopper med at udvide produktionen af fossile brændsler. Derfor er det stik imod forskernes advarsler samt dansk og international klimapolitik, når Danske Bank finansierer nye fossile projekter og ny fossil infrastruktur (fx olie- og gasrørledninger).  

Hvorfor Danske Bank?

Danske Bank er den største bank i Danmark med en økonomisk aktivitet, der er halvanden gang så stor som statens BNP. Danske Bank har desuden 3,3 mio. privat- og erhvervskunder. En af Danske Banks kunder er staten – dvs. Danske Bank står for statens daglige ind- og udbetalinger. Danske Bank er altså en afgørende spiller i den danske banksektor.

Samtidig brander Danske Bank sig på at være en bæredygtig bank – men det er et brand, de ikke har gjort sig fortjent til. Siden Parisaftalen har Danske Bank finansieret fossile brændsler med 100 mia. kr.

Danske Bank er altså ikke kun den største, men også den mest klimaskadelige danske bank. 

Banker er sat i verden for at forvalte vores penge. Er det rimeligt, de skal afstå fra muligheder for at tjene flest muligt penge til deres kunder?

Bankerne har et enormt samfundsansvar. Bankerne muliggør aktiviteter gennem deres udlån og investeringer, men har samtidig magten til at gøre andre aktiviteter umulige ved at lukke kassen i. Med andre ord, så former bankerne fremtidens samfund, når de udlåner penge, og når de investerer i virksomheder.

Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, er det derfor helt afgørende, at bankerne løfter deres del af ansvaret og lukker kassen for fossile brændsler.  
 

Danske Bank har en klimaplan. Er den ikke god nok?

Danske Banks klimaplan er et skridt i den rigtige retning og et resultat af det pres, som denne kampagne hidtil har opnået. Alligevel tillader Danske Bank fortsat investeringer i selskaber, der leder efter ny olie og gas stik imod IEA's anbefaling

Selvom de med den nye klimplan har forpligtet sig til at stoppe med lån til fossile selskaber, der leder efter ny olie, kul og gas, er Danske Bank fortsat villige til at investere i dem. Det hænger overhovedet ikke sammen. 

Det vil sige, at deres klimaplan kun er acceptabel, hvis de ikke tillader finansiering af fossil ekspansion (nye olieboringer, gasledninger, kulminer mv.). Danske Bank respekterer IEA's (og FN’s) anbefalinger, men de ignorerer den med deres investeringer i fossile selskaber, der fortsat ekspanderer. 

Læs mere om, hvorfor Danske Banks klimaplan ikke er god nok i vores notat samt debatindlæg i Børsen.

Er det ikke et politisk ansvar at regulere banksektoren. Hvorfor skal de gøre noget, som politikerne ikke kræver?

Bankerne har et samfundsansvar, som de bør løfte. Samtidig har politikkerne også et ansvar for at regulere banksektoren, så bankernes klimaskadelige aktiviteter begrænses. Derfor har Mellemfolkeligt Samvirke udgivet en værktøjskasse til politikkerne, med forslag til, hvordan man skaber en klimaansvarlig banksektor gennem konkret regulering. 
 

Hvad mener I med, at Danske Bank har finansieret 100 milliarder i olie, kul og gas siden Parisaftalen?

Banker kan finansiere olie-, kul- og gasselskaber på flere måder. En måde er gennem udlån. En anden er gennem investering i selskabernes aktier. Når vi siger, at Danske Bank har hældt mia. af kr. i fossile brændsler så har vi talt sammen, hvor meget Danske Bank har givet i udlån til fossile brændsler i perioden fra Parisaftalens vedtagelse til 2022 og lagt det sammen med Danske Banks investeringer i fossile aktier. 

Hvad er det helt præcist, Danske Bank finansierer?

Når vi taler om Danske Banks fossile milliarder, taler vi konkret om penge til olie-, kul- og gasselskaber. Nogle af de olieselskaber, som Danske Bank investerer flest penge i, er Equinor, Royal Dutch Shell, TotalEnergies og Aker BP. Pengene går blandt andet til EACOP – en østafrikansk rørledning, der skal løbe igennem Afrikas største sø, Lake Victoria, som over 40 millioner mennesker er afhængige af til ferskvand og fødevareproduktion. Søen er i seriøs forureningsfare på grund af TotalEnergies og Chevron, som Danske Bank fortsat investerer i. 

Hvad nytter det at skrive under?

Danske Bank kommer ikke til at ændre sig af sig selv. Der er brug for, at vi er mange der står sammen og kræver, at Danske Bank stopper med at hælde milliarder i fossile brændsler, der ødelægger vores planet. Din underskrift kan være med til at lægge pres på Danske Bank og vise dem, at vi er mange, der kræver, at de tager ansvar.
 

Hvorfor beder I om telefonnummer?

Støtte og donationer fra mennesker som dig er altafgørende for vores arbejde. Derfor vil vi rigtig gerne ringe til dig og spørge, om du har lyst til at blive medlem. Vi vil også ca. én gang om måneden sende dig en SMS, der giver dig mulighed for at støtte vores arbejde.

Vi ved, at hvis vi ikke spørger, får vi ikke flere medlemmer. Derfor er det ikke muligt at afgive din underskrift uden et telefonnummer. Du kan dog altid frabede dig opkald og SMS'er ved at skrive til medlemsservice@ms.dk.

Jeg har et udenlandsk telefonnummer

Man kan pt. kun skrive under på vores underskriftindsamlinger med et dansk telefonnummer bestående af otte tal. Vi arbejder på en god løsning.