Billede
Borgere kræver handling på klimakrisen.
Fotobyline
Jeppe Carlsen

Retfærdig CO2-afgift

De største klimasyndere skal betale. 

Vi behandler dine oplysninger sikkert. Du vil høre fra os via e-mail, sms, telefon og annoncer om vores aktiviteter, indsamlinger og medlemshvervning, som du altid kan framelde dig via medlemsservice@ms.dk. Vi indsamler informationer til analyser og til at forbedre vores kommunikation med dig. Læs mere i vores datapolitik her.

De største klimasyndere skal betale. 

Klimakrisen buldrer afsted. Vores verden brænder. Smelter. Oversvømmes. Mennesker flygter fra hus og hjem. Eksperter, organisationer og aktivister er enige. Vi skal have en CO2-afgift for at bekæmpe klimakrisen.

CO2-afgiften skal være så høj, at den stopper forurenerne. Det skal være dyrt at forurene og billigt at leve grønt. Det skal politikerne huske! De største klimasyndere og dem, der har bedst råd, skal rydde op efter sig selv. Det er retfærdigt. Det giver håb om en grøn og retfærdig fremtid.

Vores krav

  1. En socialt retfærdig og høj CO2-afgift. Det skal være dyrt at forurene og billigt at leve bæredygtigt. 

  2. CO2-afgiften må ikke ramme socialt skævt. Vi skal alle leve anderledes. Men er din indkomst lav, skal du kompenseres med en større grøn check. Mister du dit job, skal du hjælpes videre og fx have en grøn efteruddannelse.

  3. De, der udleder mest, skal betale mest. De 10 % rigeste danskere udleder mere end fem gange så meget CO2 som de 10 % fattigste. Derfor skal vi have formueskat og øget CO2-afgift på luksusvarer som privatfly og flyrejser på business class. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en CO2-skat?

En CO2-skat er en beskatning på udledningen af drivhusgasser. Det betyder, at virksomheder og forbrugere vil skulle betale en afgift for mængden af udledte drivhusgasser, de forbruger.  

CO2-skatten har til formål at adfærdsregulere både virksomheder og forbrugere, så vi udleder mindre CO2. Privatpersoner skal fx opmuntres til at tage toget frem for flyet, fordi det er billigere, da det udleder færre drivhusgasser. Virksomhederne vil se fordele i at gennemføre en grøn omstilling af deres virksomhed og produktion hurtigt for at mindske afgiften på deres varer.

Klimarådet anbefaler, at man med en CO2-skat konsekvent følger princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at man betaler en afgift for den CO2, man udleder. Jo mere co2 man forbruger, des højere afgift skal man betale.

Hvorfor har Mellemfolkeligt Samvirke en holdning til CO2-skat?

En CO2-skat er en beskatning på udledningen af drivhusgasser. Det betyder, at virksomheder og forbrugere vil skulle betale en afgift for mængden af udledte drivhusgasser, de forbruger.  

CO2-skatten har til formål at adfærdsregulere både virksomheder og forbrugere, så vi udleder mindre CO2. Privatpersoner skal fx opmuntres til at tage toget frem for flyet, fordi det er billigere, da det udleder færre drivhusgasser. Virksomhederne vil se fordele i at gennemføre en grøn omstilling af deres virksomhed og produktion hurtigt for at mindske afgiften på deres varer.

Klimarådet anbefaler, at man med en CO2-skat konsekvent følger princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at man betaler en afgift for den CO2, man udleder. Jo mere co2 man forbruger, des højere afgift skal man betale.

Hvad gavner en underskriftindsamling?

En CO2-skat er en beskatning på udledningen af drivhusgasser. Det betyder, at virksomheder og forbrugere vil skulle betale en afgift for mængden af udledte drivhusgasser, de forbruger.  

CO2-skatten har til formål at adfærdsregulere både virksomheder og forbrugere, så vi udleder mindre CO2. Privatpersoner skal fx opmuntres til at tage toget frem for flyet, fordi det er billigere, da det udleder færre drivhusgasser. Virksomhederne vil se fordele i at gennemføre en grøn omstilling af deres virksomhed og produktion hurtigt for at mindske afgiften på deres varer.

Klimarådet anbefaler, at man med en CO2-skat konsekvent følger princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at man betaler en afgift for den CO2, man udleder. Jo mere co2 man forbruger, des højere afgift skal man betale.

Hvad kan en CO2-skat ændre?

En CO2-skat er en beskatning på udledningen af drivhusgasser. Det betyder, at virksomheder og forbrugere vil skulle betale en afgift for mængden af udledte drivhusgasser, de forbruger.  

CO2-skatten har til formål at adfærdsregulere både virksomheder og forbrugere, så vi udleder mindre CO2. Privatpersoner skal fx opmuntres til at tage toget frem for flyet, fordi det er billigere, da det udleder færre drivhusgasser. Virksomhederne vil se fordele i at gennemføre en grøn omstilling af deres virksomhed og produktion hurtigt for at mindske afgiften på deres varer.

Klimarådet anbefaler, at man med en CO2-skat konsekvent følger princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at man betaler en afgift for den CO2, man udleder. Jo mere co2 man forbruger, des højere afgift skal man betale.

Risikerer verdens fattigste ikke at blive ramt uretfærdigt hårdt af en CO2-skat?

En CO2-skat er en beskatning på udledningen af drivhusgasser. Det betyder, at virksomheder og forbrugere vil skulle betale en afgift for mængden af udledte drivhusgasser, de forbruger.  

CO2-skatten har til formål at adfærdsregulere både virksomheder og forbrugere, så vi udleder mindre CO2. Privatpersoner skal fx opmuntres til at tage toget frem for flyet, fordi det er billigere, da det udleder færre drivhusgasser. Virksomhederne vil se fordele i at gennemføre en grøn omstilling af deres virksomhed og produktion hurtigt for at mindske afgiften på deres varer.

Klimarådet anbefaler, at man med en CO2-skat konsekvent følger princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at man betaler en afgift for den CO2, man udleder. Jo mere co2 man forbruger, des højere afgift skal man betale.

Mennesker med lave indkomster kører, flyver, spiser kød og forurener også. Hvorfor skal de kompenseres med en grøn check?

En CO2-skat er en beskatning på udledningen af drivhusgasser. Det betyder, at virksomheder og forbrugere vil skulle betale en afgift for mængden af udledte drivhusgasser, de forbruger.  

CO2-skatten har til formål at adfærdsregulere både virksomheder og forbrugere, så vi udleder mindre CO2. Privatpersoner skal fx opmuntres til at tage toget frem for flyet, fordi det er billigere, da det udleder færre drivhusgasser. Virksomhederne vil se fordele i at gennemføre en grøn omstilling af deres virksomhed og produktion hurtigt for at mindske afgiften på deres varer.

Klimarådet anbefaler, at man med en CO2-skat konsekvent følger princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at man betaler en afgift for den CO2, man udleder. Jo mere co2 man forbruger, des højere afgift skal man betale.

Jamen, en skat vil jo i forvejen sikre, at dem, der forurener mest, også betaler mest?

En CO2-skat er en beskatning på udledningen af drivhusgasser. Det betyder, at virksomheder og forbrugere vil skulle betale en afgift for mængden af udledte drivhusgasser, de forbruger.  

CO2-skatten har til formål at adfærdsregulere både virksomheder og forbrugere, så vi udleder mindre CO2. Privatpersoner skal fx opmuntres til at tage toget frem for flyet, fordi det er billigere, da det udleder færre drivhusgasser. Virksomhederne vil se fordele i at gennemføre en grøn omstilling af deres virksomhed og produktion hurtigt for at mindske afgiften på deres varer.

Klimarådet anbefaler, at man med en CO2-skat konsekvent følger princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at man betaler en afgift for den CO2, man udleder. Jo mere co2 man forbruger, des højere afgift skal man betale.

Hvis Danmark indfører en CO2-skat, flytter produktion og arbejdspladser så ikke bare til andre lande?

En CO2-skat er en beskatning på udledningen af drivhusgasser. Det betyder, at virksomheder og forbrugere vil skulle betale en afgift for mængden af udledte drivhusgasser, de forbruger.  

CO2-skatten har til formål at adfærdsregulere både virksomheder og forbrugere, så vi udleder mindre CO2. Privatpersoner skal fx opmuntres til at tage toget frem for flyet, fordi det er billigere, da det udleder færre drivhusgasser. Virksomhederne vil se fordele i at gennemføre en grøn omstilling af deres virksomhed og produktion hurtigt for at mindske afgiften på deres varer.

Klimarådet anbefaler, at man med en CO2-skat konsekvent følger princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at man betaler en afgift for den CO2, man udleder. Jo mere co2 man forbruger, des højere afgift skal man betale.

Atomkraft? Hvad mener Mellemfolkeligt Samvirke om det?

I Mellemfolkeligt Samvirke mener vi, at atomkraft ikke er en holdbar løsning på den klimakrise, vi står i. Den holdning deler vi med en lang række politiske aktører og klima- og miljøorganisationer - både nationalt og internationalt.

Det lyder af og til i klimadebatten, at atomkraft er en hurtig og nem løsning på klimakrisen. Det er ikke tilfældet. Erfaringen viser, at nye atomkraftværker typisk tager 10-20 år at opføre. Dertil kommer en anlægspris, der ofte bliver flere gange større end først antaget. Når vi ser på, hvor hurtigt vi skal handle og have en 70% CO2-reduktion inden 2030, er den lange anlægstid i sig selv en grund til at kaste blikket på andre løsninger. Men der er endnu mere tungtvejende og alvorlige grunde.

Et andet argument for at afholde sig fra at benytte atomkraft er, at metoden ganske simpelt er usikker og farlig. Også efter et halvt århundredes forskning. Sandsynligheden for alvorlige atomulykker er lille, men konsekvenserne af en ulykke eller flere kan derimod blive helt katastrofale. Der er risici og problemer forbundet med alle led i driften af atomkraftværker. Minedrift giver radioaktiv forurening, der kan ske ulykker under reaktordriften, og så er højt beriget uran og plutonium en ganske eftertragtet vare, når det kommer til atomvåben og terrorisme.

Der er også slutdeponeringen af højradioaktivt affald. Her findes stadig ingen gode eller langtidsholdbare løsninger. Plutonium har en halveringstid på 24.000 år og er derfor farligt for alt levende i næsten 250.000 år. Det er uacceptabelt og uansvarligt at efterlade fremtidens mange generationer med et så stort problem. Vi kan ikke stole på, at nogen pludselig kommer op med en løsning på dette problem.

En ganske tungtvejende og samtidig lavpraktisk grund til at droppe tanken om atomkraft som redningskrans i klimakrisen er, at det er en politisk dødssejler. Allerede i 1985 sagde Danmark nej til atomkraft. Derudover besluttede et enigt folketing i 2019, at Danmark skal skære kraftigt i støtten til EU’s EURATOM-program og dermed støtten til nye atomkraftværker. Der er intet, der tyder på, at den generelle holdning uden for og på Christiansborg vil ændre sig.

Sidst og ikke mindst har vi gode alternativer i den vedvarende energi. De grønne alternativer er billigere, bliver mere og mere effektive, har politisk opbakning og rummer ikke katastrofale risici. Derfor skal vi sætte fart på den grønne omstilling på en måde, som både er hurtigere, billigere og mere sikker.

Atomkraft er for dyrt, langsomt og fyldt med risici. Det er uansvarligt for fremtidige generationer, og den politiske opbakning er der ikke. Grøn energi er et langt mere holdbart alternativ på alle fronter.

Kilde: 

Hvorfor beder I om telefonnummer?

Støtte og donationer fra mennesker som dig er altafgørende for vores arbejde. Derfor vil vi rigtig gerne ringe til dig og spørge, om du har lyst til at blive medlem. Vi vil også ca. én gang om måneden sende dig en SMS, der giver dig mulighed for at støtte vores arbejde.

Vi ved, at hvis vi ikke spørger, får vi ikke flere medlemmer. Derfor er det ikke muligt at afgive din underskrift uden et telefonnummer. Du kan dog altid frabede dig opkald og SMS'er ved at skrive til medlemsservice@ms.dk.

Jeg har et udenlandsk telefonnummer

Man kan pt. kun skrive under på vores underskriftindsamlinger med et dansk telefonnummer bestående af otte tal. Vi arbejder på en god løsning.