Billede
Skriv under. Her har 46.000 skrevet under.

SKRIV UNDER

Brug din underskrift til at forandre verden. Start allerede nu.

Din underskrift er vigtig. Jo flere vi er, jo større pres kan vi sammen lægge. Vi lover at bruge din underskrift bedst muligt. Til at lægge pres på politikerne. Til at skabe opmærksomhed. Til at forandre verden.